Carl Steen Andersen Bille

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Carl Steen Andersen Bille.
Carl Steen Andersen Bille er født 10. juli 1828, Nørregade 1a i Nykøbing Sjælland, som søn af toldforvalter Holger Adolf Bille og hustru Karen Dorthea Frederikke født Andersen.
Billes mindeplade.

Han blev student fra Sorø Akademi i 1846, og nogle år efter juridisk kandidat, og 40 år efter skrev han bogen "Skoledrenge - af en af dem", hvor han underholdende fortæller om livet på akademiet i 1940-erne.

1858 blev han juridisk kandidat.

Han blev redaktør for det københavneske dagblad "Middagsposten", som han to år efter omdøbte til "Dagbladet".

1861 blev han valgt til Folketinget som nationalliberal for Københavns amts 3. kreds, og blev medlem af Borgerrepræsentationen.

1864 havde han en længere kontrovers med kongemagten, hvor han hævdede, at Christian den niende slet ikke havde retsgyldig arveret til tronen, fordi de nærmestberettigedes afkald til fordel for ham, var betinget af, at Slesvig kunne bevares for kongeriget.

Han blev tiltalt for højforræderi, men blev frikendt ved højesteret.

1872 blev han medlem af borgerrepræsentationen.

1878 rejste han til England som en art uofficioel dansk forhandler i Landbrugsspørgsmål.

1880 blev han dansk generalkonsul og -Charges d`affaires for de forenede fristater i Nordameriks, og boede 4 år i Whasington.

1884 vendte han tilbage til København, og blev på Tietgens foranledning indvalgt i Det Store Nordiske Telegrafselskabs bestyrelse.

1886 udnævntes han til amtmand over Holbæk amt.

Det var amtmand Steen Andersen Billes utrættelige arbejde, der førte til åbningen af en jernbaneforbindelse mellem Nykøbing Sjælland og Holbæk, Odsherreds Jernbane, og som også fik en vej opkaldt efter sig, nemlig Billesvej


Kildemateriale: Odsherreds Jernbane udg. af Dansk Jernbaneklub - Arkivalier Online. - Holbæk Amts Venstreblad 5. marts 1963.--SOC 26. jul 2011, 20:48 (CEST)