Billesvej

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Ses-bille4.jpg
Billesvej set fra Holtets Plads. Foto: ses 2012

Vej i Nykøbing Sjælland - navngivet efter Carl Steen Andersen Bille (f. 1828, d. 1898).


C.S.A. Bille, født i Nykøbing Sjælland, Nørregade 1a, var forfatter, journalist, politiker og diplomat. I årene 1886-98 var Bille amtmand over Holbæk Amt.


Det er ham man giver hovedæren for anlæggelsen af Odsherreds Jernbane.


Kilde: Gade- og vejnavnes oprindelse i Nykøbing og Rørvig, af Ole Skaarup, 1989.

+

Omtale i Holbæk Amts Venstreblad den 26. marts 1924:
En Regulering af Billesvej.

Fra Frelsens Hær forelaa Forespørgsel, om Byraadet var villig til at give et Tilskud til Hæren paa Betingelse af, at denne nedriver en Del af sin 
Ejendom paa Hjørnet af Nørregade og Billesvej og derefter overlader Kommunen et Areal til Udvidelse af Billesvej. 
Gade- og Vejudvalget indstillede, at der ydes et Tilskud af 500 Kr. paa Betingelse af, at hele det gamle Hus nedrives og erstattes af et nyt 
efter Tegning, der godkendes af Byraadet, og hertil sluttede Byraadet sig.


Lidt lokale fakta m. m.

Carl Steen Andersen Bille
Ses-bille1.jpg
Ses-bille2.jpg

Carl Steen Andersen Bille, der hørte til den gren af slægten Bille, som nedstammer fra Steen Andersen Bille (død 1698), var søn af comsumtionsbetjent (toldkontrollør) Holger Adolph Bille og Karen Dorothea Frederikke f. Meisler og blev født 1. juli 1828 i Nykøbing Sjælland.

Faderens virke i Nykøbing har sikkert været af kort varighed. For ved folketællingen i 1834 boede forældrene i Helsingøers Kjøbstad i Svingelporten. De var da registreret således:

 Holger Adam Bille 34 år Gift Toldbetjent 
 Karen Dorthea Meisler 30 år Gift hans Kone 
 Carl Steen Andersen Bille 6 år Ugift Barn 
 Ane Rebekka Martine Bille 3 år Ugift Barn 
 Laura Emilie Bille 1 år Ugift Barn 

Ingen af de to døtre er født i Nykøbing, så familien må have forladt byen før 1832.

Carl Steen Andersen Bille har nok ikke haft mange erindringer om de lille købstad og hans meget store virke (som man kan læse om på danske wikipedia) faldt da heller ikke i Nykøbing.

Lidt tæt på kom han, da han i 1886 blev udnævnt til amtmand over Holbæk Amt. Han døde i denne stilling 11. november 1898 og blev begravet på Sankt Nicolai Kirkegård i Holbæk.

Billesvej har vi da til minde om ham og der er også opsat en mindeplade på huset, hvor han blev født i Nørregade, men dengang hed det Nørre Fjerding.

Måske har han alligevel haft Nykøbing i tankerne, da han var en af initiativtagerne til Odsherreds Jernbane.

--ses 15. jan 2012, 18:38 (CET)