Carl Mørch

Fra odswiki
Version fra 1. sep 2016, 20:58 af SOC (diskussion | bidrag) SOC (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning

Carl Mørch, skomagermester, formand for den første bestyrelse i Nykøbing Sj. Tekniske Skole.

Byrådsmedlem i Nykøbing Sjælland 1891 til 1897 og 1906 til 1909.


Sjællandske byer og deres mænd udg. af National-Forlaget 1918.--SOC 30. okt 2011, 16:01 (CET)


Nekrolog i Holbæk Amts Venstreblad den 21. august 1924:
Dødsfald.

En af Nykøbings mest kendte og agtede Borgere, Skomagermester Carl Mørch er i Nat død paa Nykøbing Sygehus i en Alder af omtrent 77 Aar.

Den Afdøde var en Haandværker af den gamle Skole, en af dem, der havde Kærlighed til sit Haandværk og for hvem det vat en sorg at se det gamle
Skomagerhaandværk blive fordreven af Fabriksvirksom-heden. Men han var tillige en Realiteternes Mand, der indsaa Nødvendigheden af at følge
med Tiden, hvad enten det saa smagte godt eller ondt, og da han mærkede, at Kundernes Smag gik i Retning af det lette Fabriksfodtøj, slog han,
som en af de første, resolut om og indførte den nye Vare i sin Forretning. I det hele taget udmærkede Skomager Mørch sig altid ved
sin Evne til at forstaa den Tid, hvori han levede og følge med den, og dette i Forbindelse med hans udpræget retskafne og paalidelige Vandel
gjorde, at han trods sin Alder og al Konkurrence var i Stand til at holde en stor Kundekreds samlet om sin Forretning. Det var dog ikke alene som Haandværker, han fulgte med Tiden; ogsaa det offentlige Liv skænkede han en betydelig Interesse, og paa en Tid, hvor
det var uforeneligt med god Tone i en Provinsby ikke at være Højremand, aabenbarede Skomager Mørsh sig som fuldblods Venstremand og slog ved
mangen en Lejlighed kraftige Slag for sine Ideer. Hans Indlæg i Dagens Strid var præget af stor Myndighed og af en ærlig Overbevisning, der
aftvang hans Modstandere stor Respekt, ja endog saa stor, at til Trods for hans politiske Udskejelse opnaaede han at blive
valgt ind i Byraadet ved de højestbeskattedes Valg. I Byraadet sat han i to Perioder og udmærkede sig der baade ved stor Indsigt og stor
Arbejdsvillighed. Ogsaa paa mange andre Omraader har Borgerskabet lagt Beslag paa Carl Mørchs Arbejdsevne, saaledes i Haandværkerforeningens
og Teknisk Skoles Ledelse, i Bestyrelse for den nu nedlagte Spare- og Laanebank. Ja, i hans Velmagtsdage var der ikke ret meget af Betydning,
der blev rejst i Nykøbing, uden at man stødte paa Carls Mørchs Navn. Nu er det imidlertid adskillige Aar siden, at han trak sig ud af al offentlig Virksomhed, og i de senere Aar glippede Helbredet en Del.
Det sidste halve Aar var han stærkt lidende af den Underlivssygdom, der i Nat havde Døden til Følge.