Byhavegård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Byhavegård, Herrestrup, Grevinge sogn, matr. nr. 5, areal 17,6 ha.

Denne gård lå tidligere nord for Herrestrup by i Holmevangen. den er næppe flyttet ud på sin nuværende plads i Lillevangen før omkring år 1800.

Der er flere marknavne, der knytter sig til: Toskårs ås, Sæhnagre, Gåseholm, Kolleagre og Byhave ås.


Brugernes navne gennem 300 år er:

1. Anders Pedersen Jyde, indtil 1683.

2. Niels Olsen til 1690.

3. Laurs Lauersen til 1695. Hans søn

4. Mads Laursen. Han var en tid sognefoged. Han "efterlod sig et slet rygte, og hans børn trivedes ikke". Han rejste til Grevinge 1719.

5. Jeppe Olsen afstod gården allerede 1720 til

6. Hans Hansen, død 1747.

7. Hans Svendsen, født 1752, død 1835. Sønnen

8. Svend Hansen, født 1804, død 1875. Sønnen

9. Hans Svendsen, født 1840, død 1905. Enken solgte gården 1914 til

10. Hans Pedersen fra Asnæs sogn, født 1879. Han aftjente sin værnepligt 1901 ved 2. batl. og gennemgik korporalskolen. Han solgte 1949 til

11. Kristian Rasmussen fra Skovby på Fyn, født 1892. Han var soldat 1913 ved 16. batl. og var Skovopsynsmand i 27 år. Hustruen Marie er fra Asnæs.

12. Chr. Rasmussen. Han er født 23. marts 1892.


1968 blev gården solgt:

16 tdr. land til Frenderup Maskinfabrik.

Resten af jorden og bygningerne til Grevinge kommune til et nyt boligkvarter.

Atter en gammel landbrugsejendom er nedlagt.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen. - Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen. - Holbæk Amts Venstreblad 20. februar 1957.--SOC 26. feb 2012, 22:27 (CET)