Borrevang, Højby

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Borrevang pr. Højby, Højby sogn og kommune, Odsherred, Holbæk amt, matr. nr. 1a m.fl. af Borrevang Ladegård.

Gården ligger midt i sin mark 1½ km n-n-v for Højby kirke med en afstand på 4 km til Højby station og 4 km til Nykøbing Sjælland, og indkørsel på vejen fra Nykøbing Sjælland til Sjællands Odde.

Borrevang er en gammel gård, der oprindelig hørte til Ods Herreds Krongods, 
og skriver sig reelt helt tilbage til middelalderen, og det er specielt ved, at hele området udgør et ejerlaug i Højby sogn. 
Det omfatter ca. 260 hektar land, hvoraf en stor del er engområder fra det, der i sin tid udgjorde Højby sø, og arealerne omkring ruinen "Borren".

I 1832 solgte Frederik den 6. gården til Mads Andreasen, der senere solgte den til Peter Lønborg Jensen 1846.

Denne overdrog Borrevang 1888 til sønnen Peter Lønborg-Jensen, efter hvem den i 1919 overgik til svigersønnen Axel Sebbelow.

+

1926 ejendomsskyld 184.500,00 kr. - Jordværdi 130.500,00 kr. - Brandassurance for bygninger 210.000,00 kr.

Det samlede areal var 1926 på 159 hektar, heraf ager 118, eng 33, mose ½, have og gårdsplads 3 1/4 og andre arealer 3 1/4 hektar.

Med årene steg det hele i værdi, så det samlede areal udgjorde 268 tdr. land (148 ha), der fordeler sig på: Ager 224 tdr. land (124 ha), eng 40 tdr. land (22 ha), samt have og gårdsplads m.m. 4 tdr. land (2 ha). Hartk. 17½ td.

Ejendomsværdi: 600.000,00 kr. - Grundværdi: 267.000,00 kr. - Brandforsikring for bygninger: 596.000,00 kr.

Agerjorden ligger samlet ved gården med denne omtrent midt i marken, består af god, ensartet lermuld på lerunderlag.

Et mindre areal er lavere liggende, moseagtig jord. Engen er god lavmose, afvandet ved kanalsystem og pumpestation.

Der er god jagt på gården, hvor der findes en god bestand af fasaner, harer og agerhøns.

Borrevang hovedbygning, der ligger syd for haven, er opført af grundmur og har tag af teglaten.

Avlsbygningerne er ældre, men velholdte og solide huse, er opført dels grundmur, dels af kamp. Et maskinshus er opført i 1860. Der hører 1 arbejdshus til gården.

Bygningerne er for største delen opført af staten, mens den endnu besad det gamle krongods, hvortil ejendommen hørte.

Besætningen består af 80 malkekøer, og 80 ungkreaturer samt 20 søer hvis grise opfedes.

Der holdes som regel 12 svære arbejdsheste, 1 ridehest samt i øjeblikket (1930) 2 plage af eget tillæg.

+

Peter Lønborg-Jensen var gift med Polly Lønborg-Jensen, der er født 1864.

1919, som ovenfor anført, overlod de gården til datteren Rigmor og svigersønnen proprietær Axel Sebbelov, der havde været forvalter på gården.

De blev dog boende på gården i fem år, men flyttede så til København.

1936 døde Peter Lønborg-Jensen.

1956 flyttede Polly Lønborg-Jensen til sin datter, Rigmor Sebbelov, på Nordstrandsvej 18 i Nykøbing Sjælland.

Derudover er i ægteskabet endnu to døtre, fru overlæge Vinding, Nykøbing Sjælland, og en datter, der er gift med en læge i Jylland.

Polly Lønborg-Jensen døde 10. maj 1957.

+

1919 overgik gården til Axel Sebbelov.

Axel Sebbelov var forvalter på gården.

Han blev gift med Rigmor, der er født på gården 12. juli 1891.

Proprietær Axel Sebbelov døde 1937.

Rigmor Sebbelov fortsatte driften af gården med bestyrer.

Hun solgte ejendommen 1948.

Hun flyttede til Nordstrandsvej 18 i Nykøbing Sjælland.

Knud Madsen, Inspektør på Borrevang, har 1. marts 1948 af proprietær Georg Hammerum købt gården Egedahl i Hjørlunde ved Slangerup. Der hører 135 tdr. land til. Der er ingen kvægbesætning på gården, men en stor angorafarm på 5-600 avlsdyr.

+

1948 den 15. marts har proprietær N. V. V. Danielsen, Slangerup, købt gården, som er på 288 tdr. land for - efter forlydende - 560.000,00 kr.

Han er født 18. februar 1891.

Han begyndte med en gård på Lolland og har siden boet på Amager, i Roskilde og i Nordsjælland.

Han var formand for Holbæk amts Frøavlerforening.

Han var formand for De Samvirkende danske Frøavlerforeninger.

1953 den 15. april har N. V. V. Danielsen sat gården til salg. Den har et jordareal på 270 tdr. land og en besætning på 100 jerseykøer.

+

1954 den 14. april købte konditor Reinhold Dørffer, København, gården af proprietær N. V. V. Danielsen, med 268 tdr. land, besætning og alt tilbehør.

N. V. V. Danielsen bliver boende på gården nogle måneder, som hans forvalter indtil videre skal drive for den nye ejer.

+

1963 af Borrevangs 268 tdr. land, er 60 tdr. eng på Højby sø, 120 tdr. står med korn, 20 tdr. med roer, og resten er frøafgrøder.

Besætningen er på 80 jerseykøer, en snes søer og der går årligt 3-400 svin til slagtning.

I stedet for heste bruges nu traktorer.

Gården blev i mange år drevet af proprietær Reinhold Dørffer.

Sidst i 1970-erne overdrog han gården til sønnen Henrik Dørffer, men Reinhold Dørffer blev boende i en af gårdens bygninger.

Henrik Dørffer døde i efteråret 1981.

1982 den 1. april blev gården købt af den 30-årige Torben Klestrup Hansen for 4 millioner kroner. Han har sammen med sin bror drevet "Henriettelund" i Testrup ved Haslev.

+

Kilder:

Selskabet til udgivelse af ”Danmarks Større Gårde”, red. af E. Bülow.

Danske Gårde i tekst og billeder samlet af landbrugskand. J. Jespersen 1926.

Større Danske Landbrug, udarbejdet af forstander J. J. Hansen 1930.

Odsherred Tidende 15. marts 1948.

Holbæk Amts Venstreblad 3. februar 1948 og 17. februar og 9. juli 1951 og 15. april 1953 og 14. april 1954 og 10. maj 1957 og 27. juni 1963 og 20. marts 1982.--SOC 8. nov 2012, 11:22 (CET)