Asnæs Kost- og Realskole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Asnæs Realskole ca. 1930 - fotograf: Søren Bay
Asnæs Kost- og Realskole blev oprettet af cand. theol. W. Grove-Rasmussen 23. august 1907, der samtidig var bestyrer på skolen.

Han opgav denne stilling i efteråret 1917 og overlod den til Carl H. Bay.

1923 udvidede han skolen betydeligt, så der blev plads til kostelever. Carl H. Bay kom i økonomiske vanskeligheder, og måtte afstå skolen året efter.

Den blev så overtaget af brødrene Aage og Axel Brier, men Aage Brier trak sig efter kort tids forløb, og Axel Brier og hustruen Eshrer fortsatte alene.

1925 foretoges under ledelse af arkitekt Helboe, København, en gennemgribende udvidelse, så at skolen, der forbereder mellemskole- og realeksamen, nu var en af de mest tiltalende bygninger i byen.

1932 ansattes Mogens Munk som lærer på skolen. 1947 den 1. april blev han forfremmet til overlærer.

1945 om foråret beslaglagde tyskerne bygningerne til flygtninge, så undervisningen en tid måtte foregå andre steder.

1950 den 1. august er lærer S. Søndergård udnævnt til overlærer.

1952 den 18. august er cand. mag. Aage Andersen udnævnt til overlærer ved skolen.

1952 den 20. august er realskolelærer S. Kr. Søndergård kaldet til lærer ved Oksbøl skole i Vestjylland.

1955 døde Axel Brier pludseligt, men hustruen Esther Brier fortsatte skolen et stykke tid, sammen med en bror Mogens Munk.

1956 den 1. august overdrog Esther Brier skolen til sin bror overlærer Mogens Munk, mens Esther Brier fortsætter som lærer på skolen.

1956 den 7. september modtog skolen en fane af Danmarkssamfundet.


Se mere af historien nedenfor:

+

Erling Olsen, Asnæs fortæller:

Når man går ud af Toftegårdsvej kommer man hurtigt ud til "Realskolebakken" hvor Asnæs Kost- og Realskole ligger.

På grund af utilfredshed med fokeskolerne i det sydlige Odsherred blev der i 1907 bygget en "Aktieskole" med lærer Grove Rasmussen som den første skolebestyrer. Der var på skolen en fireårig mellemskole og afslutning med et år i realklassen. Der var skolegang seks dage om ugen mod folkeskolens tre dages undervisning.

Efter 7 år rejste Grove Rasmussen til Fredericia, og blev afløst af skolebestyrer Bay, og i 1924 købte Esther og Axel Brier skolen. De udvidede med en kostskole-afdeling, hvor de havde 20 elever boende. Der var ialt ca. 80 elever på skolen dengang, og der var med tiden bygget gymnastiksal og anlagt fodboldbane og tennisbane.

Det var en meget populær skole, og der kom mange elever udefra med tog eller på cykel, og var vejret meget dårligt, kunne det ske, at forældrene kørte for dem blandt andet fra Skamlebæk Radiostation.

Der var i 1930, da jeg flyttede over til skolen, foruden E. og Axel Brier, ansat tre lærere og en lærerinde. Det var frk. Hansen, Engvang, Rasmussen og Bruhn Hansen, der i 1933 blev afløst af Mogens Munk. Der var flest drenge på skolen. Der var oftest kun fem til syv piger i en klasse på tyve elever. Der var i 1930-erne ikke forståelse for, at pigerne havde ligeså meget behov for en god uddannelse som drengene.

I februar 1945 blev skolen besat af tyskerne, og selvom de kun var der i få måneder, blev der ødelagt meget på skolen, men dog ikke mere end der efter en istandsættelse kunne startes op igen ugen til det nye skoleårs begyndelse august 1945.

+

Axel Brier døde 27. maj 1955, men en svoger til Axel Brier - Mogens Munk - var ansat som lærer på skolen 1933, og efter at have hjulpet sin søster et års tid med skolens drift, overtog Mogens Munk og hans hustru skolen 1. august 1956.

1956 den 1. august er lærer Filskov udnævnt til overlærer.

Da den nye skolelov kom 1958, blev det efter forhandling med Asnæs og Grevinge sogneråd til at Asnæs købte realskolen, og førte den videre som en forbundsskole for de to kommuner under Mogens Munks ledelse.

1960 den 3. oktober fik sognerådet meddelelse fra amtsrådet om, at kommunens køb af skolen var godkendt.

Til den fælles skoleforbundsstyrelse valgtes Jens Larsen, Ejner Madsen og Thornbjerg Larsen.

1973 hedder den stadig Asnæs Kost- og Realskole, har godt 100 elever, syv faste lærekræfter og tre faglærere.


Kilder:

Odsherred Tidende 1. april 1947.

Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening.

Sjællandske byer og deres mænd udg. på National-Forlaget 1918.

Asnæs by`s historie udgivet af Dragsholm Lokalhistoriske Forening 1996.

Holbæk Amts Venstreblad 15. juli 1950 og 18. og 20. august 1952 og 6. juni og 1. august 8. september 1956 og 20. august 1957. - 4. oktober 1960 og 26. juli 1973. - --SOC 10. jan 2012, 17:02 (CET)