Algade 31

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 31, matr. nr. 14, Nykøbing Sjælland.
Algade 31 engang i 1890'erne. - Man kan skimte udmundingen af Svanestræde. - Ejendommen til højre for træet ligger der, hvor Superbrugsen ligger i dag (2009). - Derefter Svanestræde og på den anden side af strædet det gamle apotek. Billedet må være taget før 1906, hvor apoteket fik bygget en etage mere på. - Brugsen har i dag adressen Algade 31 - mens det gamle apotek (som i dag er restaurant O'Mallies) lå på Algade 33.

Den store hjørnegrund var byfogedens grund tilbage i 1700tallet, og ind i begyndelsen til 1800tallet.

Her residerede Bertel Hansen Mautise til 1781, Thomas Eichel Bartolin til 1792, og sidst Christopher Kindler frem til 1808.

Gården hørte også til en af byens største og højst vurderede. Alene til Algade var den 30 fag lang, men formentlig fordelt med syv fag på hjørnehuset, 13 fag på et mellemhus, og ti fag på en vestre gadelænge.

Denne tredelte facade afspejler sig også i den nuværende ejendom. Idet den vestre længe er opført som et bredt gavlhus i ca. 1902 af købmændene M. og Carl Friis. Mellembygningen i ca. 1918, og hjørnebygningen omkring 1940 af Nykøbing Sj. Brugsforening.

Byens største hjørnegrund, facademæssigt, er bebygget med en grundmuret ejendom i to etager, og med teglhængte tage.

Ejendommen udgøres af tre sammenbyggede bygninger opført over tre etager, og er i dag indrettet med brugsforening i stueetagen, og beboelse og kontorer i første etage og tagetagen.

Gårdarealet er ved en endnu senere byggeetape bebygget med en grundmuret bygning i en etage med fladt, papklædt tag. Indrettet til butiksareal og lager.

Ejendommen fremtræder mod gaden med en delvist malet, delvist pudset og malet, underfacade, og en blankmuret overetage i røde sten.

Gårdsiden står skuret og rødmalet med hvidmalet gesims.

Gennemgående vinduestype er hvidmalede korspostvinduer, og torammede vinduer.


Bemærkninger:

Her lå en cigarforretning, som på et tidspunkt indehavedes af Arnold Meyer Tagø.

Ejendommen har fra september 1932 huset Nykøbing Sj. Brugsforening ("SuperBrugsen").

Indtil 1965, da Brugsen udvidede, lå her Parfumeri La Boutique, der flyttede ned i tobakshandler Sv. Skovs tidligere butik.

Indtil 1965, da Brugsen udvidede, havde Sparekassen kontor her.


Algade 31 b1.jpg


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 26. marts 1965 og 19. december 1968.--SOC 16. jul 2012, 14:50 (CEST)