Østgården, Lumsås

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Østgården, Lumsås, Højby sogn, Odsherred.

Østergården, Lumsås, brændt:

Holbæk Amts Venstreblad bragte denne artikel 22. juni 1945:

En meget voldsom Brand ødelagde i nat i løbet af et par timer gårdejer Thormod Hansens store trelængede gård, Østergården, ved Lumsås.

Ilden blev omtrent samtidig opdaget af læge Johs. Lind, Nykøbing Sjælland, der havde været til en fødsel i nærheden, og af naboen gårdejer Stigkærs karl, Palle Madsen.

Lægen kørte hurtigt til Lumsås Central, hvor han fik vækket Centralbestyrer Kaas, som alarmerede Nykøbing Brandvæsen. Karlen løb i mellemtiden ind på Østergården for at vække beboerne. Han måtte sprænge døren og fik hurtigt purret alle ud.

Der kom straks mange folk til, og takket være denne omstændighed fik man reddet meget ud i god behold. En hund, kalv og en ged, der blev omspændt af flammerne, måtte skydes ned.

Ilden, der opstod i den nordre staldlænge, hvor der både er lade og hestestald, og bredte sig med utrolig hurtighed i det knastørre stråtag, og i løbet af en halv time stod hele Gården i flammer.

Da Nykøbing Sjælland Brandvæsen kom til stede, var alle tre længer et knitrende ildhav, kun et gammelt svinehus et stykke fra de andre bygninger kunde reddes.

En hel del uerstatteligt tøj og adskillige redskaber måtte overlades til flammerne.

Frihedskæmperne fra Nykøbing og Lumsås deltog i slukningen.

Der hersker nogen uklarhed om ildens opståen.

Da branden blev opdaget, var hele den nordlige længe, der ligger i vindsiden, i flammer, og man kunde derfor ikke nøjagtig se, hvor branden havde sit arnested. Det menes ikke, der kan være tale om kortslutning, da elektriciteten, så vidt man kunde få opklaret, var afbrudt til staldlængen. Meget tyder på, at ilden er påsat, og politiet fra Nykøbing Sjælland arbejdede hele natten på stedet.

Kriminalpolitiet har påny i dag foretaget afhøringer, men har nu tilkaldt Rigspolitiets Rejsehold, der vil arbejde videre med sagen.

Bygningerne var assureret for 53.400 kr. og løsøret for 31.000, så ejeren vil lide et meget stort økonomisk tab.

+

1945 den 17. august har Thormod Hansen til dir. Johs. Vedde, Nykøbing Sjælland, solgt sin nedbrændte gård med 26 tdr. land.
Forsikringssummen medfølger.

+

Bemærkninger fra Per Lars Christiansen: Om denne ildebrand går der i området følgende rygter:

1) at det var frihedskæmpere, som havde brændt gården af som hævn, idet ejeren havde handlet alt for meget med tyskerne under krigen.

2) og endnu værre, at de havde brændt den forkerte gård af.

+

1946 blev gården overtaget af Alfred Nielsen, Lumsås, der byggede gården op i dens nuværende form.

1974 ca. overlod han gården til sønnen Carlo Nielsen.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 22. Juni 1945. - Holbæk Amts Venstreblad 16. februar 1982. - Odsherred Tidende 17. august 1945.--SOC 19. sep 2014, 13:34 (CEST)