Ærtebjerggård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Ærtebjerggård, Ærtebjergvej 1, Atterup, Grevinge sogn, matr. nr. 7a., areal 12,8 ha.

På et tidspunkt bliver gården overtaget af Peter Sørensen, Atterup, der havde den til 1929.

+

Gården ejes af Toke Nielsen født 15. juni 1906.

Hans hustru, Dagny Nielsen, er født i Ubby 19. august 1906.

De overtog ejendommen 1929 efter Peter Sørensen, Atterup, der har haft gården i 9 år. Den ligger op ad vandet ved Bægehoved, og i ældre tid var der her udskibsningssted.

Arealet er 23½ tdr. land. Nielsen har plantet ca. 5000 grantræer og dyrker mellem 2 og 4 tdr. land med Rødkløver, og 1 tdr. land med sukkerroer.

Han holder 50 gæs og 70 ænder, og har en besætning på 6 heste, 18 kreaturer og 20 svin.

Bygningerne er opført ca. 1800.

1948 den 15. marts fik han af Carnegiefondet 200,00 kr. i belønning, og det samme fik fisker Fritz Sørensen, Atterup og toldopsynsmand Anders Sørensen, Atterup, fordi de den 20. december 1946 reddede arbejdsmand Knud Larsen, Jyderup, fra at drukne på Siddinge Fjord. Knud Larsen var gået vild i tågen på isen i tæt tåge, og Fritz Sørensen, der hørte ham råbe om hjælp, stagede sammen med de to andre ud i en pram og var politi og redningskorpset behjælpelig med at bjerge ham i land.


Gårdens historie:

Indtil år 1774 lå denne gård i Atterup bys nordre side, ved foden af "Bjærget".

Ved jorddelingen 1751 var marken rykket så langt bort, at arbejdet besværliggjordes. Derved er den muligvis blevet Grevinge sogns første udflyttergård.

Bakkerne Store og Lille Ærtebjerg ligger ved gården.

Markens yderste pynt kaldes Bøgehoved, måske af to årsager:
Hele højlandet herude har en gang været bøgeskov, og er vel blevet kaldt Bøgenæs, mens det lave land bagved har været for sumpet.
Da så tømmerhugsten efter år 1500 er begyndt, har der været oplagsplads herude, også efter, at det kun var brændsel, der sejledes bort.

Mod vest ligger Langås og Købelykke ås. Skrænterne, der gennem århundreder har været skovklædt, blev ryddet i tiden mellem 1914 og 1920, og gården blev i disse år udstykket lidt mere, end det var gavnligt.

1. Jørgen Jakobsen døde på denne gård 1710. Sønnen

2. Isak Jørgensen, afstod gården 1755. Hans søn

"Isakbakken":
Han var en tid sognets Tingmand, d.v.s. han havde myndighed til at samle mændene, når der var retsstridigheder. 
Her ligger rimeligvis forklaringen på navnet "Isakbakken" på matr. nr. 1, Faurbjerggård. Det har været samlingssted for sognets østlige byer.

3. Jørgen Isaksen, rejste 1758 til Grevinge, og byttede med

4. Jens Nielsen Vinding, der 1766 byttede med

5. Peder Madsen i Odstrup. Men allerede 1769 byttede han med

6. Søren Jensen i Odstrup. Hermed blev der ro for en tid. Han flyttede resolut gården ud på sin mark, men døde her 1780. Datteren blev gift med

7. Mads Andersen, født 1751, død 1829. Hans datter blev gift med

8. Hans Nielsen, født 1793, død ca. 1860. Sønnen

9. Niels Hansen, født 1821, død 1884. Sønnen

10. Niels Nielsen, født 1862, død 1917. Han var formand for sognerådet fra 1898 til 1901. gården gik da over på fremmede hænder. En ejendomshandler solgte jorden fra.

11. Hans Rasmussen var her kun en kort tid.

12. Jens Knud Jensen var her et års tid.

13. Peter Martin Sørensen købte gården 1920, og solgte 1929 til

14. Toke Nielsen fra Gislinge. Han er født 1906, og var soldat 1927 ved 8. batl. Hustruen, Dagny, er fra Udby sogn. Hun har været elev på Kerteminde Højskole.

15. 1968 hed ejeren H. Christensen (Dana Grande).

16. Så hed ejeren igen Toke Nielsen efter konkurs. Det meste af jorden frasolgt.

17. 1975 var ejeren ingeniør Peter Svane.


Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen. - Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen. - Odsherred Tidende 16. marts 1948.--SOC 7. mar 2012, 17:09 (CET)