Yderby

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Peter Christoffersens Købmandshandel i Yderby 1905. - Fotograf: Søren Bay, Asnæs.
Yderby, Odden sogn, Sjællands Odde, Odsherred.

Som bebyggelse kendes Overby og Yderby tilbage til 1370 (Øfræby og Ytræby). Men endelsen by tyder på at bebyggelserne er langt ældre.

Et fund af resterne efter en 10x7,5 meter munkestensbygning på Kapelbakken ved Yderby bekræfter at der har været et gudehus før den nuværende Odden kirke blev bygget i sidste halvdel af 1200-tallet. Formodentlig har der været et kapel i såvel Yderby som Overby.

Endnu på det tidspunkt har Odden været en ø. Sammenholdt med forholdene ved Nygård, og mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig, hvor havbunden hævede sig, og blev nyt landområde, er det nærliggende at antage, at området vest for Ebbeløkke Bakke har været overskyllet af havet endnu i 1300-tallet, og dermed adskilt Odden fra det øvrige Odsherred.

På Casper Wessels kort for det Kg. Videnskabers Societet i 1771 er stadig angivet et stort moseagtigt område på dette sted.

Yderby var i middelalderen delt mellem kronen og Roskildebispen, men bispestolen havde også her, som i Overby, kronens gårde i pant.

1832 ligger her 17 bøndergårde, 2 boelsteder, 19 huse med jord og 2 huse uden jord, samt en vejrmølle (Liremølle).

Yderby skole blev opført 1879 og Yderby Forskole blev opført 1916.

1947 den 22. december er gadebelysningen i Yderby færdig, og vil blive administreret af et udvalg med overtoldbetjent Kjeldsen som formand.


Kilde:

Det yderste Odsherred af Kurt Sørensen, forlaget Klæbel 1982.

Odsherred, en topografisk beskrivelse af dr. J. H. Larsen 1832.

Odsherred Tidende 19. januar 1948. - --SOC 6. maj 2012, 20:39 (CEST)