Vig-Asmindrup Sogns Sygekasse

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Vig-Asmindrup Sogns Sygekasse stiftedes 26. januar 1873 på Vig Skole, og er statsanerkendt siden 1896.

Den var med sine 1400 medlemmer en af Sjællands største sygekasser.

Den første bestyrelse kom til at bestå af lærer Sørensen, Jyderup som formand. - Skovfoged Henriksen, Jyderup, som næstformand. - Gårdejer Jørgen Pedersen, Keldstrup. - Gårdejer Peter Larsen, Jyderup. - Gårdejer Erik Klausen, Hønsinge. - Gårdejer Jens Chr. Petersen, Lille Egebjerg. - Gårdejer Jens Christensen, Hønsinge. - Urmager Chr. Jensen, Vig. - Gårdejer Henrik Larsen, Siddinge. - Gårdejer Anders Petersen, Rode. - Gårdejer Hans Madsen, Svenstrup Hestehave. - Hans Petersen, Brændt. - Frederik Jensen, Asmindrup. - Peter Madsen, Svinninge.

1873 til 1876 som den første formand var lærer Sørensen.

Han afløstes af sønnen Hildemand Sørensen, Hønsinge, der var formand i 2 år.

1878 til 1896 drejer Chr. Nielsen, Vig.

Jens Andersen, Vig, til 1911 da sygekassen blev statsanerkendt.

Laur. Larsen havde formandsposten 1 år.

Peter Rasmussen, Vig, var formand til 1918.

Laur. Larsen til 1922 da formandsposten og kassererposten blev skilt, men som siden var forretningsfører og kasserer.

Mejeriejer L. F. Kajbæk til 1939, og kasserer var tømrermester L. Larsen.

1939-1948 var formanden cigarhandler Clemmesen, Vig.

1948-1950 var formanden vejmand Lauritz Jensen, Kollekolle.

1950 den 15. marts valgtes kommunekasserer Ravn Petersen, Vig, til ny formand.

1969 er formanden smed John Hougård.


Kilde: Sjællandske Byer og Deres Mænd, udkommet på National-Forlaget 1918.

Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Holbæk Amts Venstreblad 16. marts 1950 og 20. marts 1969. - Odsherred Tidende 21. januar og 17. marts 1948.--SOC 17. okt 2011, 16:10 (CEST)