Strandgård, Gundestrup

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Strandgård, Gundestrup, Grevinge sogn, matr. nr. 7, areal 55,6 ha.

Denne gård har ligesom Brønshøjgård haft sin plads på Vejrbakken, på gadens østre side, hvor der senere kom en æblehave. Udflytningen er antagelig foregået samtidig med Brønshøjgård.

Marken kaldes for Eskelodden, og der findes navne som Eskebæk, Elleris og Hyldeås.

Her på denne mark, og måske længere vest på, har stået en elleskov, og der nævnes en mose, der kaldes Ellemosen, men den ligger sandsynligvis på et andet matr. nr., hvorfra Ellebækken førte overflødigt vand til stranden.


På denne gård har følgende mænd boet:

1. Jørgen Pedersen til 1697.

2. Ole Olesen til 1701. Derefter kom

3. Peder Nielsen Odbo. Hans søn

4. Niels Pedersen Odbo, til 1733, født 1688, død 1757.

5. Ole Nielsen til 1776. Hans datter blev gift med

6. Jens Hansen, død 1778. Enken blev gift med

7. Mads Larsen fra Jyderup, død 1831. Sønnen

8. Kresten Madsen døde 1857. Hans datter blev gift med

9. Peder Andersen, født 1823. Han solgte gården 1898 til

10. Peder Olsen, født 1873, død ved et ulykkestilfælde 1902.

Han havde været elev på Dalum Landbrugsskole 1896.
Som menneske var han sjælsfin og poetisk begavet, hvilket han åbenbarede ved i digte at kunne glæden over livet.
arbejdet og skønheden, som hans sjæl og øjne så det.
Hustruen, Kirstine, havde været elev på Ryslinge Højskole.
Hun blev senere gift med Peder Olsens yngre broder

som var:

11. Laurits Olsen, født 1876.

Han havde været elev på Dalum Landbrugsskole 1901.
Da broderen blev dræbt, havde Laurits Olsen plads i Norge hos Bjørnstjerne Bjørnson på Aulestad
Også hos ham lå udsædvanlige evner gemt. 
Bag hans indesluttede væsen lå en dyb sans for retfærdighed, sandhed, og for det ægte i livet og i Mennesket.
Han døde 1933.

Hustruen døde 1935. Sønnen

12. Georg Olsen er født 1910. Han var elev på Antvorskov Højskole 1929. Hustruen er fra Grevinge.

Til gården hører 50 tdr. land på Lammefjorden, som ca. 1980 er frasolgt.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.--SOC 28. jan 2012, 01:18 (CET) - Kildehenvisning: Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.--SOC 2. mar 2012, 12:21 (CET)