Stenstrup Forsamlingshus

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Ældre postkort med motiv af Stenstrup Forsamlingshus ca. 1910. - Fotograf: Søren Bay, Asnæs.
Stenstrup Forsamlingshus, Stenstrupvej 41, Stenstrup, 4573 Højby Sj., var det første forsamlingshus i Odsherred, og det blev opført i 1879/80 ved frivillige bidrag. (nyopført 1907).

Stenstrup havde allered i årtier været samlingssted for egnens vakte, og der var god brug for en bygning hvor man kunne mødes. Huslæren på Ellingegård noterede i 1857 om en gudelig forsamling i en ejendom på Højby mark i Stenstrup, at "to stuer var propfulde af folk, og i døren mellem stuerne stod smeden fra Værløse og talte".

Ejendommen tilhørte Lars Christensen, og det var her i en stue, der var museum, til det nye museum blev bygget. Ejendommen blev overtaget af sønnen malermester Laurits Christensen, der var født i ejendommen.

Det var gamle elever fra Vallekilde Folkehøjskole, der stod bag opførelsen af forsamlingshuset. Præsten N. A. Jensen skrev at "de fleste yngre gårdmænd havde været elever hos Ernst Trier", og her lærte de at søge sammen til foredrag af oplysende og kristelig art.

En tidligere Vallekildeelev og gårdejer i Stenstrup stillede en grund til rådighed, og der blev foretaget indsamling, hvorefter huset kunne bygges efter tegning af Vallekilde Folkehøjskoles bygmester Andreas Bentsen, Vallekilde, der også tegnede Vig Forsamlingshus.

Det var en lang lav bygning med stenmure der ind- og udvendig var beklædt med træ. Huset var delt i en stor og en mindre sal, med malede ornamenter på træværket indvendig og smykket med billeder på endevæggen, som viste Frederik VIIs mønstring af den danske hær under treårs krigen i 1848.

Der blev også opført en lille tilbygning, hvori der blev udført husflidsarbejder.

Huset var indrettet med ribber langs væggene, og man gav naturligvis plads til den lokale skytteforening, der var blevet oprettet efter den nationale katastrofe i 1864, hvor unge mennesker samledes til øvelser i skydning og gymnastik.

Huset blev inddraget af bestyreren Jens Hansen, Stenstrup, der her indrettede privatbolig.

1981 den 1. april blev bestyrerboligen inddraget til nyt køkken, og til nye toilet- og garderobeforhold.
Højby Ungdomsforening 1962, hvor der er folkedans i Stenstrup Forsamlingshus.
På scenen spiller Holger Hansen, Marie og Toftdal.
Forreste kreds fra venstre er: Nr. 1 Hugo, nr. 2 Connie Skovshoved, nr. 3 Karl Larsen, nr. 4 Bodil Poulsen, nr. 5 Erling Poulsen og med ryggen til fra venstre ses Annie Hansen og Jørgen Langkjær.
I bagerste kreds tættest på kameraet ses: Nr. 1 Grethe, nr. 2 Laurits Frederiksen, nr. 3 Astrid Frederiksen og nr. 4 Mogens Leth.
Ved scenen står Peter "Post" og Henning Olsen.


Formænd:

1947 til 24. juni 1955 var formanden Peter Larsen, Bliskærgård, Stenstrup.

1959 den 30. juni valgtes gårdejer Verner Dybdal Petersen til formand.

1970 til 1978 var formanden John Drusdal Larsen, Drusdal, Overby, Sjællands Odde.

1978 var formanden gårdejer Mogens Leth Nielsen, Stenstrup.


Bestyrere:

Sidst i 1800-tallet i en periode Hans Chr. Nielsen og Maren Andrea født Jensen fra Lynggården, Stenstrup.

1932 fra 1. juni var bestyrerparret Johanne og Jens Hansen, Stenstrup til 4. september 1974.

1974 den 4. september overtog bestyrerparret Ellen og Herbert Kronmose. De er fra Slimminge ved Køge, hvor de har bestyret et alderdomshjem.

1981 opsagde bestyrerparret Ellen og Herbert Kronmose jobbet som bestyrer, da de agter at flytte til Nykøbing Sjælland, hvor Herbert Kronmose vil arbejde som tjener, hvilket han iøvrigt har gjort på deltid sammen med bestyrerjobbet.

1981 den 1. april er Anny og Svend Nielsen, Klintevej i Nyrup, ansat som nyt bestyrerpar. Anny Nielsen har været hjemmehjælper i Nykøbing-Rørvig kommune, og Svend Nielsen har været pedel i Højbyhallen.


Se også: Gymnastikhold 1910.

Se også: Gymnastikhold, Stenstrup ca. 1920.


Kilde: Forsamlingshuse i Odsherred af Kurt Sørensen, forlaget Klæbel 1982. - Holbæk Amts Venstreblad 25. maj 1957 og 30. juni 1959 og 5. september 1974 og 22. maj 1978 og 26. januar og 14. marts 1981.--SOC 4. okt 2011, 21:37 (CEST)