Lynggården, Stenstrup

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Maren Andrea Nielsen, Stenstrup, ca. 1900.
Lynggården, husmandssted, ligger midt i et sommerhusområde på Jættestuevej 15 med matr. nr. 6aq.

Anders Jensen er født 1837 og død 1885 og hustruen Maren Sofie Jensen, født Christiansdatter, født 1838 og død 1924 eller 1925, var de to som byggede "Lynggården" matr. 6 b i Stenstrup i 1860'erne.

Gården blev etapevis udbygget efterhånden som der var penge til det.

+

Else Nielsen 14 år i konfirmationstøj.
Foto: Kirtsen Eklund, 2018.
De fik en datter Maren Andrea Jensen født 1863 og død 4. marts 1946, der i 1882 giftede sig med Hans Chr. Nielsen født 1862 og død1933.

De overtog Lynggården i 1886, og Maren Sofie blev boende på aftægt.

Maren Andrea og Hans Chr. fik fire børn: Anders, Ingeborg, Anna Marianne og Else.

Foruden arbejdet med at drive gården, var Hans Christian og Maren også værtspar ved Stenstrup Forsamlingshus i en periode.

De havde også traktørsted for skytterne, der benyttede skydebanen på Lyngen.

Datteren Anna Marianne Nielsen født 1892, og død 1963, giftede sig med Niels Peter Jørgensen, kaldet Peter Jørn, som er født 1885 og død 1979.

+

I 1926 skete der endnu et generationsskifte da Anna Marianne og Peter Jørn overtog Lynggården, og nu var det Marens og Hans Christians tur til at blive boende på aftægt.

Inden salget havde Hans Christian solgt den bedste jord fra, og det gjorde gården mindre rentabel.

Anna Marianne og Peter Jørn fik tre børn: Svend Åge, Kjeld og Hans Peter Lynge.

På Lynggården havde Peter Jørn før krigen solgt en enkelt grund fra til en Sønderlund, og inden han solgte ejendommen i 1961, havde han solgt en 5-6 grunde fra for 35 øre alen - "man kan jo ikke være bekendt at tage mere for det sandjord", mente han.
Lynggården, Stenstrup ca. 1911.
Foto: Kirsten Eklund, 2018.

Svend Åge og hans to brødre vil gerne købe gården af faderen, og så udstykke grunde derfra, og en tømrer har i samarbejde med Svend Åge planlagt, hvordan de kan bygge sommerhuse på de udstykkede grunde og sælge dem med hus på.

Men faderen vil ikke sælge til brødrene, så deres planer bliver ikke realiseret – men de får dog lov til at få en grund hver.

I 1961 sælger Peter Jørn så ejendommen til en ukendt køber, som i løbet af få år udstykker en del af jorden til sommerhusgrunde.

Peter Jørn og Anna Marianne flytter til Stenstrup, hvor sønnen Kjeld har købt huset ved siden af Stenstrup Museum. Huset indeholder to lejligheder, og forældrene bosætter sig i den ene. En del af Lynggårdens inventar ender på Stenstrup Museum bl.a. et stueur, et barometer, en ponyvogn, en pibe og diverse porcelæn. Stueuret og piben indgår i dag i udstillingen.

+

Birgit og Steen Bork køber i 1962 Lynggården, der får matrikelnr. 6aq.

Familien Bork restaurerer i løbet af en årrække Lynggården med nænsom hånd, og den er i dag erklæret bevaringsværdig.


Kilde: Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 2 - 2002. - Lokalarkivet i Vig 2017. - Odsherred Tidende 5. marts 1946.--SOC 27. feb 2013, 13:46 (CET)