Ryttergård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Ryttergård, Atterup, Grevinge sogn, Odsherred, matr. nr. 2a, 15,0 ha.

Nogle år boede Anton Hansen i Egebjerg.

1935 ved nytårstid købte Anton Hansen gården.

Anton Hansen er født i Asmindrup 8. august 1888. Hans forældre, Marie og August Hansen, boede i Nr. Asmindrup, hvor hans far var maskinbygger.

Hans hustru, Helga Johanne Hansen, er født i Grevinge 4. juni 1898 hvor hendes forældre, Karen Sofie og Peter Larsen, har en gård.

Arealet er på 27 tdr. land. Der er lidt frøavl.

Besætningen er på 4 heste, 12 malkekøer og 9 ungkreaturer samt 25 svin. En del dyr er præmierede.

Bygningerne er opført efter en brand i 1929.


Gårdens historie:

Denne gård er der 2. hovedgård eller Ryttergård, som den siden 1694 er blevet kaldt. Den har beholdt sin oprindelige plads i Atterup by. Men ved jorddelingen 1750 blev den reduceret til en almindelig bondegård, dog med over 6 tdr. hartkorn.

Marken hører til Kirkelundsvangen, og der er en del gamle navne knyttet hertil. Det er Kobjerg ås og Gydestykkerne længst mod nord. Stigagerene ved skellet til Matr. nr. 3, Hovgård. Tofteagre og Kålhavestykkerne samt Møllebjerg og Virtebjerg ved skellet til Matr. nr. 2b, Atterup.


På denne gård boede:

1. Mogens Krestensen til 1686.

2. Kresten Nielsen til 1690.

3. Søren Ibsen til 1697, da han byttede med

4. Jens Olesen, død 1723.

5. Hans Jørgensen til 1734.

6. Jeppe Laursen, død 1751. Hans enke blev gift med

7. Niels Nielsen, født 1727, død 1797. Sønnen

8. Niels Nielsen, født 1761.

9. Niels Nielsen, født 1801. Sønnen

10. Søren Nielsen, født 1838, rejste 1873 til Gundestrup.

11. Peder Larsen, født 1845, død 1887. Hans enke blev gift med

12. Peder Jensen, født 1847, død 1929. Sønnen

13. Anders Peder Jensen, født 1891, overtog gården 1917. Gården brændte 1929. Han solgte 1935 til

14. Anton Hansen, Atterup, Ryttergård.

15. 1965 overtog sønnen, Poul Hansen, ejendommen. Han er gift med Else.

16. 1988 var ejerne Poul Hansen og sønnen Kurt Hansen.


Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947.--SOC 13. dec 2011, 19:42 (CET) - Kilde: Uddrag af: Det yderste Odsherred af Kurt Sørensen, forlaget Klæbel 1982.--SOC 2. feb 2012, 19:25 (CET) - Kildehenvisning: Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen.--SOC 6. mar 2012, 15:13 (CET)