Odd Fellow Logen "Odsing"

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Odd Fellow - Loge nr. 87 "Odsing".

Odd Fellow-foreningen i Nykøbing Sjælland er en forholdsvis "ung" forening - stiftet i 1967. Foreningen har dog rødder betydeligt længere tilbage.

I 1920 samledes de 10 Odd Fellow-brødre, som var bosat i Nykøbing Sjælland (men medlemmer af flere andre loger) til en række møder for at stifte en loge i Nykøbing Sjælland. Denne blev indviet 21. april 1921 på Hotel Phønix (dengang regnet for amtets førende hotel) i overværelse af 33 brødre fra 7 loger. De første møder blev også afholdt på Hotel Phønix, men allerede fra oktober 1921 begyndte man at holde møderne på Nykøbing Sj. Tekniske Skole i Nykøbing Sjælland.

Foreningen blev oprettet med manufakturhandler Jak. Maltesen som den første formand, og mejerist Iversen som sekretær, og som senere blev formand i en 2-årig periode.

I 1927 begyndte man af sparehensyn at holde møderne privat - men fra 1930 tog man et mødelokale på "Wilhelm Nielsens Hotel" i brug (stillet gratis til rådighed af hotelejer Nielsen)

Efter krigen havde foreningen en del medlemsfremgang - især i årene 1948-49. Men da der ikke var mange deltagere i møderne besluttede man omkring 1956 at gøre foreningen "hvilende". Først omkring 1963 kommer der igen gang i arbejdet i Nykøbing Sjælland. I 1965 starter logen udflugter for byens og omegnens gamle.

I 1966 køber foreningen Frelsens Hærs hus Nørregade 1 for 100.000,00 kr. i Nykøbing Sjælland.

1967 godkender storlogen at, "Odsing" kan overgå fra forening til loge.

1967 den 21. oktober indvies huset officielt.

Det har fået et smukt segl, der er tegnet ud fra et gammelt byvåben fra 1648 med den femtakkede stjerne, der symbolisere de fem odder: Sjællands Odde, Skansehagen, Korshage, Nakkehage og Ordrup Næs.

På grund af pladsmangel i huset Nørregade 1 blev det i 1979 besluttet at bygget nyt. Og det resulterede i den nuværende logebygning på Siriusvej i Nykøbing Sjælland. Første møde i den nye bygning blev holdt 3. december 1979.

Kilde: Loge nr. 87, "Odsing" - Jubilæumskrift af Ib Thorlacius, 1992.

+

Odd Fellow Logen startes op igen:

Den 8. januar 1964 genoprettede man foreningen igen ved en middag på Hotel Odsherred.

Der var på det tidspunkt ingen selvstændig Odd Fellow Loge i Nykøbing Sjælland som ovenfor beskrevet. De herværende 23 medlemmer var tilknyttet Holbæk.

Til bestyrelse var allerede valgt isenkræmmer K. A. Damborg, (Damborg Isenkram), til formand, politiassistent Herluf Willer til sekretær og krimminaloverbetjent Agner Petersen til kasserer.

Foreningen har lejet Nykøbing Sj. Tekniske Skoles festsal til et månedligt møde, idet medlemmerne fortsat for de øvrige ugentlige møders vedkommende skal være tilknyttet logen i Holbæk.

Genoprettelse af foreningen 8. januar 1964 vil ske under højtidelige former, først ved et møde, hvor bestyrelsen bliver indsat, og senere som nævnt ved en middag på Hotel Odsherred.

1971 den 24. september er depotejer Ernst Jensen valgt til overmester, og som undermester er valgt møbelhandler Leo Petersen (O. P. Møbler), og sekretær blev gårdejer Arne Stigkær, Lumsås. - Kasserer bogtrykker Ejner Jensen og skatmester driftsleder John Møller, Frenderup, blev genvalgt.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 8. januar 1964 og 21. oktober 1967.--SOC 10. mar 2013, 11:49 (CET)