Nykøbing Sj. Roklub

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Nykøbing Sj Roklub og Sejlklubs pavillon 1904.
Den er tegnet af arkitekt E. Andersen.
Billedet er tegnet efter fotografi af Poul Helms.
Nykøbing Sj. Roklub, Korvetvej 10, havnen, Nykøbing Sjælland.

1904 den 30. september kl. 8.45 eftm. indfandt sig 10 herrer på Windeløws Hotel (Hotel Phønix) for at forhandle om dannelsen af en roklub i Nykøbing p. s.

De 10 herrer var følgende: Richard Bech, E. Elnif, Johs Guldahl, Jakob Jensen, der senere kom til at hedde Mosbak, I. P. Johansen, Jens Nielsen, Chr. Petersen, Søren Schibsbye, J. Svarre og stationsforstander Aage Windeløv.

Man valgte som den første formand Søren Schibsbye.

På det indledende møde besluttede man at købe en 7,50 meter lang marinebåd - en gig - for den yderst rimelige sum af 75 kroner. Båden havde tjent kongen i en del år, og nogen kaproningsbåd var det ikke ligefrem.

Da klubben nogle år efter skulle døbe sin første kaproningsbåd, skete det i bedste stil med knusning af en champagneflaske mod stævnen. Enten var flasken for stærk, eller båden det modsatte, i hvert fald måtte den nyanskaffede båd på værksted for en knust stævn et par dage - men flasken holdt.

De første år var kontingentet 9 kroner årligt.

1905 anmodede man sadelmager Larsen om at påtage sig indøvelsen af roerne. Om hans kvalifikationer anførtes, at han havde aftjent sin værnepligt ved Københavns Søbefæstning.

1907 fik man lov at låne den daværende havnepavillon til omklædningsrum.

1909 blev der roet 79 ture på ialt 567 km, men allerede året efter var man nede på det halve, idet kun 10 af klubbens roere nåede mere en 5 ture, indtil 1911 hvor det gik bedre igen. Sådan gik det op og ned gennem årene.

1910 fik man indviet det første bådehus, og samtidig købte man en ny båd. Den blev af fru Johanne, gift med købmand H. Dørr, døbt "Leif", og det viste sig at være en solid båd, da den endnu var i brug ved 40-års jubilæet.

1917 fik man den første præmie hjem i kaproning, da et herreletvægtshold vandt ærespræmie i et løb ved Frederikssund.

Damerne vandt deres første præmie 1919 på Sorø sø. Kvinderne var forøvrigt med fra starten, selvom de det første år ikke havde stemmeret ved klubmøderne.

Det første kvindelige bestyrelsesmedlem var frk. Anna Olsen, og hun fik æren af at døbe den første rigtige robåd klubben fik. Den fik navnet "A. F. Jøncke" efter daværende marineminister - formentlig som påskønnelse for den billige "gig". Samme frk. Anna Olsen blev et meget skattet medlem gennem 40 år.

1919 vandt klubbe sin første sejer i dameløb på Sorø sø.

1920 fortsattes succesen med 4 sejre i 5 løb på Sorø sø.
Kanindåb ca. 1960, hvor roere står klar til at blive døbt.
Den første kanindåb fandt sted den 26. juni 1943, hvor hele 25 "kaniner" blev døbt af kong Neptun.
Sidenhen har kanindåb været en tradition i klubben.
Fotograf: Ukendt.

1921 kulminerede det med i Holbæk med at vinde alle de løb, som man startede i.

1924 lånte man de manglende penge til et nyt klubhus, som fungerede i over 50 år, til det blev revet ned 1976.

1949 til 1959 var formanden toldforvalter J. Havkrog Jensen.

1955 den 15. juni fik man ved en højtidelighed overrakt en fane, som blev skænket af Danmarkssamfundet.

1959 den 29. januar valgtes til formand ekviperingshandler Herluf Johansen, Engelsk Beklædnings Magasin.

1960 fik man en ny anløbsbro.

1960 lykkedes det at hente et eftertragtet mesterskab hjem, og det var danmarksmesterskabet i firer med styrmand.

Holdet bestod af: Thomas Hedegård Andersen. - Leif Larsen. - Ib Bruun. - Leif Meyer Nielsen med Bent Larsen ved roret.

1963 vandt man igen danmarksmesterskabet i samme bådtype.

Holdet bestod denne gang af: Ib Bruun. - Leif Meyer Nielsen. - Niels H. Jensen. - Gert Hansen med Per Kyllenbech ved roret.

1977 den 1. november var der så indvielse af det nye klubhus ved havnen.


Formænd:

Den første formand var Søren Schibsbye.

1907 blev byfuldmægtig J. Sørensen formand.

1913 stationsforstander Otto Petersen.

1915 stationsforstander Aage Windeløv.

1937 købmand O. Werner-Hansen til 1950.

1950 til 1959 toldforvalter J. Havkrog Jensen.

1977 Ralf Køhler Nielsen.

Merete Jensen.

Roklubbens klubhus 2014. - Foto: SOC 2014.
Nykøbing Sj. Roklub ca. 1905.
Medlemmer fra roklubben har her taget opstilling foran klubhuset.
Roerne med malteserkors på bluserne er fra Holbæk roklub.
I starten holdt klubben til i den gamle dampskibsventesal, indtil der i 1924 blev bygget det rigtige klubhus.
Møllen i baggrunden er Ringholm Mølle, der leverede strøm til afvandingspumperne.
Fotograf: Dyrehauge, Hasle.


Kilde: Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening. - Holbæk Amts Venstreblad 14. juni 1955 og 30. januar 1959 og 11. april 1960 og 26. september 1979. - Ugeavisen 1. oktober 1914.--SOC 10. okt 2011, 19:21 (CEST)