Niels Jensen, Lumsås

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Niels Jensen, gårdejer og sognefoged, Damgård, Lumsås, Odsherred.

Han er født 4. januar 1866 på Damgård.

På et tidspunkt var han soldat.

Derefter kom han på Vallekilde Folkehøjskole.

1892 overtog han Damgård efter sin far.

1936 afstod han gården til svigersønnen Valdemar Kofoed.

1955, kort før sin død, overlod Valdemar Kofoed gården til Arne Stigkær. Han er søn af Niels Jensens brodersøn Jens Stigkær.

Niels Jensen blev trofast boende på gården.

Niels Jensen var faktisk Odsherreds første kvægopdrætter, da han i 1885 begyndte at bygge en besætning op på en enkelt kalv, som hele gårdens besætning fremover kom til at nedstamme fra.

Utallige er de præmier Niels Jensen har hjemtaget på dyrskuet i Ringsted (afholdtes der dengang), på lokale skuer og amtsskuer, og i Nykøbing Sjælland.

Han var i en årrække formand for dyrskueudvalget i Nykøbing Sjælland.

Han blev engang spurgt hvor mange offentlige hverv han havde haft, og mente det var 53.

1911 til 1936 var han formand for Odsherreds Landboforening, og blev udnævnt til æresmedlem da han gik af.

Han var med til at oprette Odsherreds Svineslagteri, og var formand de første 6 år.

Han var i bestyrelsen for De Samvirkende Sjællandske Landboforeninger.

1923 til den 9. marts 1957 var han sognefoged, og han var den første sognefoged i Lumsås.

Han var i mange år gymnastikleder, dels på hjemegnen, og dels ved store stævner.

Han blev den første formand for Holbæk amts østre Skytte- og Gymnastikforening, efter delingen af den oprindelige amtsforening.

Han var aktiv skytte, og en overgang formand for Højby Skytteforening.

Han var formand for repræsentantskabet for Landmandsbankens Nykøbing afdeling i over 40 år.

Niels Jensen døde 14. april 1959.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 17. januar 1956 og 9. marts 1957 og 15. april 1959. - Odsherred Tidende 13. marts 1948.--SOC 23. sep 2015, 23:01 (CEST)