Lumsås Skole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Lumsås Skole ca. 1900 med lærer Steffen Carlsen og hans elever.
Lumsås Skole, Oddenvej 79, Lumsås, Højby sogn, Odsherred.

J. Christensen var førstelærer ved Lumsås Skole fra 1861 til 1893.

1909 ansattes Chr. Hermansen som første- og enelærer, og han og hustruen, Gerda, var lærere ved skolen i 45 år.

Gunnar Erdal virkede som lærer i Lumsås, til han 1974 måtte stoppe på grund af sygdom.

1910 til 1925 Olga Kellermann Nielsen.

Karlsen, der var gift med Martha Karlsen, og som rejste til Grundtvigsskolen i Nykøbing Sjælland.

1925 ansattes Karen Ingeborg Jensen-Nybjerg som lærer på skolen, hvilket hun var til 1954.

1953 den 31. december stoppede førstelærer Chr. Hermansen, og da det ikke har været muligt at anskaffe en ny lærer, vikarierer pastor Hansen indtil videre i embedet.

1954 den 1. april er lærer Ejner Bøje, Eskildstrup Skole på Falster, født omkring 1920, ansat som førstelærer. Han er gift med en datter af overportør Rasmus Hansen, Højby.

1956 den 27. januar vedtog Højby skolekommission at Lumsås Skole skulle overgå fra at være en 3-klasses skole til en 4-klasses pr. 1. april 1956.
J. Christensen, der var førstelærer ved Lumsås Skole fra 1861 til 1893.

1956 den 10. august er det nye lærerpar, Tove og Ole Jørgensen, som nygifte flyttet ind i den nye lærerbolig i Tengslemark Skole. Ole Jørgensen skal være lærer ved Lumsås skole, og hustruen skal være forskolelærerinde i Tengslemark Skole.

Til den nye skoles klasselokale er indkøbt stålmøbler med plasticplader på bordene, og gode sæder på stolene. Møblerne er tegnet af professor Steen Eiler Rasmussen, og skal leveres af Borch Fabrikker i Kolding.

1956 den 12. august inviteredes interesserede til at se Lumsås skole, og hvad der er sket med den gamle skole, og som nu er helt færdig.

Lærerindeboligen er lavet om til klasseværelse og bibliotek, og der er bygget en lille tilbygning med entre og spisestue til børnene. Videre er der indlagt centralvarme.

Her fortsætter Boye 1956 som skoleleder.

Den unge lærer Lydolf fra kolonien Dalhøjgård, Lumsås, er ansat som lærer, samtidig har fru Boye, der har deltaget i undervisningen bedt sig fritaget herfor.

1959 den 1. januar ansattes aspirant ved skolen, Ove Holtung, som lærer. Hustruen Tove Holtung er ansat ved Tengslemark Skole som lærer fra samme dato.

1971 den 12. februar er salget af Lumsås gamle skole godkendt af tilsynsrådet.

Skolen er købt af lærer J. Brings for 100.000,00 kr., som var vurderingssummen 1969.

Arealet er på 2.122 kvm., der er klasselokale, førstelærerbolig og udhus.

Skolen er i meget ringe stand, men køberen oplyser han vil indrette den til lejerskole, hvilket han dog ikke har søgt om.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 23. december 1953 og 28. januar og 10. august 1956 og 17. januar 1959 og 14. juni 1961 og 12. februar 1971 og 25. januar 1982.--SOC 19. sep 2013, 14:40 (CEST)