Hans Henrik Hansen

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Hans Henrik Hansen.
Hans Henrik Hansen, Gårdejer, matr. nr. 7a., Overby, Sjællands Odde.

Han er født 9. januar 1876 i Overby som søn af gårdejer Christoffer Hansen og hustru Dorthea, født Henriksen.

Gift 25. april 1908 med Mathilde Hansen, født 2. februar 1884 i Riis, Fårevejle sogn, som datter af husejer Jørgen Nielsen, og hustru Sisse Katrine, født Petersen.

Han overtog gården efter sin far 1910.

Uddannet ved landvæsenet.

Medlem af sognerådet i Odden sogn for Venstre 1923 til 1933.

Medlem af skoleudvalget.

Repræsentant i Bondestandens Sparekasse.

Han overdrog gården til sin yngste søn Carlo Hansen, idet han og hustruen stadig blev boende på gården.

Mathilde Hansen døde 16. april 1957.

Derefter boede han skiftevis hos sine to døtre, der er gift med henholdsvis smedemester Egon Jensen, Lumsås, og smedemester Erling Christiansen, Tengslemark, og endnu en søn er gårdejer Aksel Hansen, Søndervang, Sjællands Odde.

1961 om sommeren brændte gården.

Hans Henrik Hansen døde 2. september 1962.

+

Hans forældre havde købt ejendommen 1881, og opførte heste- og kostalden 1895, og frasolgte 9 tdr. land til Christian Rasmussen 1908.

Arealet er 34 tdr. land, hvoraf 1 tdr. land er mose.

Besætningen er på 3 heste og 1 plag af jysk og belgisk race, 13 malkekøer og 9 ungkreaturer af R.d.M., 20 svin og 7 får.

Laden er bygget 1870 og stuehus samt svinehus og hønsehus 1845. Der er endvidere opført stakhjælm 1923. Gården har elektrisk lys og kraft, og fik indlagt malkeanlæg 1938.

Gården er beliggende i Overby by i den sydlige udkant. Bygningerne er delvist opført i beton og kampesten, og tækket dels med pandeplader og dels med strå.


Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Danmarks Kommunale Forvaltning udg. af Selskabet ”Vort Samfund”, København. - Holbæk Amts Venstreblad 6. januar 1951 og 17. april 1957 og 3. september 1962.--SOC 8. okt 2012, 21:46 (CEST)