Egebjerg Gymnastik- og Idrætsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Stiftet 18. januar 1930 ved en opdeling af den oprindelige Gymnastik- og skytteforening i to.

Også kaldet "Egebjerg Gymnastikforening".
Egebjerg Gymnastikforening 1928 eller 1929.
Foreningens medlemmer er samlet foran Egebjerg gamle forsamlingshus, der lå Brådevej 20-22 i Hølkerup.
Forreste række fra venstre:
Nr. 1: Gerda Larsen, Egebjerg. - Nr. 2: Ellen Hansen, Snertinge. - Nr. 3: Ludvig Hansen. - Nr. 4: Vagn Laursen. - Nr. 6: Bodil B, Siddinge. - Nr. 8: Karen Villemoes, Føllenslev. - Nr. 9: Karen Christensen, Glostrup. - Nr. 10: Ester Nielsen. - Nr. 11: Helga Villemoes, Vig. - Nr. 13: Ella Lynggaard Boll. - Nr. 14: Margrete Hansen. - Nr. 15: Else Jensen, Lestrup. - Nr. 16: Knud Hansen, Hølkerup. - Nr. 17: Erik Voigt, Glostrup.
Anden række, nr. 2 fra venstre stående: Elna Pedersen, Højby.
Anden række fra venstre siddende:
Nr. 1: Johanne Hansen, Egebjerg. - Nr. 3: Ernst Vejsager, Ulstrup. Nr. 4: Knud Pedersen, Nykøbing. - Nr. 7: Hans Ulrik Petersen, Stokkebjerg. - Nr. 9 Gustav Jensen, Hølkerup.
Tredje række fra venstre:
Nr. 1: Arne Petersen, Højby. - Nr. 2: Ludvig Hansen. - Nr. 3: Poul Jensen. - Nr. 4: Emil Hansen, Egebjerg, - Nr.?: Olav Nielsen, Herrestrup. - Nr.5: Helga Bentsen, Siddinge. - Nr. 8: Elisabeth Petersen. - Nr. 9: Hans Hansen, Glostrup. - Nr. 10: Erik Voigt, Glostrup, Alfred Rasmussen, Glostrup. - Nr. 12: Vagn Laursen, Egebjerg. - Nr. 13: Laur Petersen. - Nr. 15: Anna Olsen, Egebjerg. - Nr. 17: Kirsten Petersen, Holbæk. - Nr. 18: Karen Jenny Nielsen, Abildgård, leder. - Nr. 19: Otto Nielsen, Abildgård, leder.
Fjerde række fra venstre:
Nr. 1: Anna Katrine Nielsen, Abildgård. - Nr. 3: Ida Petersen, Gelstrup. - Nr. 6: Helene. - Nr. 8 Ingrid Hansen, Glostrup.
Femte række fra venstre:
Nr. 3: Loui Larsen, Vig. - Nr. 4: Erik Hansen. - Nr. 6: Aksel Larsen, Odden. - Nr. 7 Åge Henriksen.
Bagerste række fra venstre:
Nr. 1: Henry. - Nr. 2: Viggo Andersen. - Nr. 3: Verner. - Nr. 6: Evald Lynggaard Boll, Søgård. - Nr. 7: Erik Petersen. - Nr. 8: Peter Larsen, Hølkerup. - Nr. 9: Frode Henriksen, Lestrup. - Nr. 10: Poul Andreasen, Stevns. - Nr. 11: Karl Petersen, Asmindrup. - Nr. 12: Thorkild Larsen. - Nr. 13: Hardy Petersen, Gelstrup.

Foreningens første bestyrelse: Evald Lynggaard Boll, Søgård, Bråde, (formand), købmand Hermod Nielsen, Abildøre, gårdejer Erik Hansen, Glostrup, gårdejer Aage Henriksen, Siddinge, Johanne Jensen, Herrestrup, Kristine Larsen og fru Dagny Henriksen, Siddinge.

1950 den 25. juni blev Egebjerg Idrætsplads indviet under stor festivas, hvor idrætsfolk marcherede fra forsamlingshuset til idrætspladsen med fane og hornblæsere i spidsen.

Sognerådsformand Axel Voigt oplyste, at pladsen havde kostet 35.000,00 kr., hvoraf man havde fået 12.000,00 kr. i tilskud.

Pladsen bestod af en fodboldbane, en håndboldbane og en planeret plads, der senere skulle gruses og anvendes til idræt. Der er indrettet omklædningsrum i et arbejdsskur, som kommunen har købt af Nykøbing vejvæsen, men planen var der senere skulle bygges klubhus.

Bestyrelse i 1954: Schack Gaarde (formand), Finn Larsen, Vagn Sørensen, Peter Kristiansen, Grethe Jytte Petersen, Inge Danielsen, Margit Nielsen.

Allerede kort efter stiftelsen fik foreningen sin fane.

I 1954 havde Egebjerg Gymnastik- og Idrætsforening to fodboldhold tilmeldt SBU. Baneforholdene blev endeligt ordnet i 1950, hvor man kunne tage et udmærket kommunalt stadion i brug. Siden sin tilslutning til SBU havde EGIF i 1954 været repræsenteret i Sjællands fodbolds B-række.

1963 den 10.december trådte fodboldspillerne ud af foreningen, og stiftede Egebjerg Boldklub.


Formænd fra 1930:

Evald Lynggaard Boll, Søgård, Bråde, som var den første.

Indtil 1946 bestyrer Gunnar Petersen, Egebjerggården.

1946 den 15. november Poul Ulrich Petersen.

Evald Lynggaard Boll, Søgård, Bråde til 1951. Han var siden formand i et par perioder mere.

1951 den 11. december valgtes Knud Voigt, Glostrup til ny formand.

Otto Nielsen, Abildøre.

Villiam Andersen.

Schack Gaarde.

Medhjælper Bent Nielsen, Siddinge, til 1958.

1958 Finn Larsen.

Formand til 1964 var Keld Nielsen.

1964 den 22. oktober valgtes gårdejer Knud Christensen, Glostrup, til ny formand.

1972 på generalforsamlingen var formanden Rose Mary Schou.

Finn Larsen.

Agnete Nielsen, Egebjerg.

1979 i maj valgtes Ellen Christiansen, Bråde.


Kilde: Sjællands Fodbold gennem Tiderne, red. af Axel Alstrup. Østergaards Forlag, 1954. - Holbæk Amts Venstreblad 26. juni 1950 og 12. december 1951 og 14. og 19. januar 1955 og 14. november 1958 og 11. december 1963 og 23. oktober 1964 og 30. januar 1970 og 29. april 1972 og 21. januar 1980. - Odsherred Tidende 16. november 1946.