Borgerklubben

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Borgerklubben - Nykøbing Sj. l'hombre Klub, Nykøbing Sjælland.

Klubben er stiftet den 26. november 1877 på Grandejeans Gæstgivergård (Hotel Phønix).

Klubbens egentlige stifter har været købmand T. W. Jørgensen. Han er i hvert fald senere blevet fejret som sådan.

1902 blev det vedtaget, at optagelse af medlemskab skulle foregå ved "ballotation", hvide og sorte kugler i en kasse.

Desværre er protokollen ikke ført omhyggeligt altid, og den har åbenbart ligget brak i en årrække ad gangen.

1936 blev den fundet på et loft over Odsherreds Svineslagteri, gemt og glemt af den tidligere formand.

Gennem årene har det ikke været angivet hvem af bestyrelsesmedlemmerne der har været formand.

Formandsrækken kan derfor ikke oplyses nøjagtigt.

Foruden købmand T. W. Jørgensen kendes dog som nogle af de første:

Agent N. V. Thomsen.

Konsul Hansen.

Købmand Søren Schibsbye.

Apoteker E. Eilschou, som var formand i to perioder, sidst 1921 til sin død 1924.

Slagteridirektør Petersen.

Birkdommer Brandstrup.

Ingeniør Zimmermann.

Overlæge Aage Madsen, som i anledning af 75-års jubilæet foretog en nødtørftig a jour-føring af protokollen, efter den på ny havde ligget død en del år.

Ved 75 års jubilæet 1952 var læge Johs. Lind formand, redaktør Erik Pedersen kasserer, og det tredje medlem af bestyrelsen var automobilforhandler Carl Christensen.

Johs. Lind var formand til sin død 1971.

Han efterfulgtes af næstformanden bagermester Vendelbo Jensen.

1973 vedtog bestyrelsen at markere redaktør Erik Pedersens 25-års jubilæum som kasserer, ved at vælge ham som formand.

Efter værtsskiftet på Hotel Phønix, besluttedes det for sæsonen 1964-65 at flytte klubaftenerne til Hotel Odsherred.

Der er ved 100-års jubilæet 1977 ialt 54 medlemmer, ligelig fordelt på by og land.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 31. oktober 1977.--SOC 22. feb 2014, 15:55 (CET)