Atterup Huse

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Atterup Huse, Atterup, Grevinge sogn, Odsherred.

Jorden i Atterup Huse var tidligere en del af Grevinge sogns store overdrev, der under reformperioden fra 1765 til 1800 ophørte at bruges til fællesdrift.

Jorddelingen var da tilendebragt, og husmandsudstykningerne var gennemførte.

På dette areal lod Atterup gårdmænd deres husmænd opføre egne hjem. - Der var i 1787 kun opført fem huse. Men 1801 nævnes 10 husmænd med jord, der hørte til Atterup, samt en indsidder, der tillige var national soldat.

Da skoven 1799 var blevet indgærdet, blev der et stykke jord tilbage uden for skovgærdet. Men da hver gård havde fået sit husmandsbrug med de lovmæssige 3-4 tdr. land, var der egentlig ikke brug for resten.

En mand ved navn Kristoffer Hansen fik da af staten denne jord i fæste. Derfor blev denne ejendom, matr. nr. 18, ligesom senere matr. nr. 36 i Grevinge, aldrig henregnet til de egentlige husmandsbrug.

Omkring ved 1875 byggedes huset matr. nr. 17b, vist nok af N. C. Henriksen, der 1877 fik "Høkerbevilling" her. Det har vel været medvirkende til, at beboerne da søgte sognerådet om at få vejen optaget som kommunevej. Siden har forskellige købmænd boet her: August Sørensen, Vejsager, og senere N. P. Jørgensen.


Kilde: Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen.--SOC 4. feb 2012, 11:50 (CET)