Asnæs Centralskole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Asnæs Centralskole, Storegade 21, Asnæs by, Odsherred.

Luftfoto af bl.a. Asnæs Centralskole i begyndelsen af 1960'erne.
Storegade løber forrest i fotoet med fra venstre nr. 23, H. Henriksens Boghandel, og nr. 25, skrædder A. C. Hansen, samt Andelsbanken.
Storegade 27 med Købmand Åge Nørbys forretning til 1967.
Storegade 29 - Cementhuset - som er bygget af cementstøber P. Thorvald Hansen og nedrevet i 1999.
Både nr. 23, 25 og 27 blev nedrevet i 2004 for at give plads til det nye bibliotek i Asnæs, bygget 2007/2008.
Bag Storegade 23 ses den tidligere skoleinspektørbolig, som var hjemsted for Asnæs Børnehave indtil 1975.
Fotograf: Aerodan.

Asnæs Centralskole blev bygget i 1953, og indviet lørdag den 14. august 1954, som den første centralskole nord for Lammefjorden.

Skolen er tegnet af arkitekt Martin Petersen, København, der også har tegnet Høve Sanatorium.

Næsten alle kommunens håndværksmestre har haft arbejde ved byggeriet med flere om hvert fag.

Den har alt hvad der hører med til en moderne skole.

Indkørselen til skolen fra gadens parkeringsplads går lidt op ad bakke, idet skolen er bygget på et højtliggende planeret areal bag Storegade. Til højre for opkørselen ligger den ny inspektørbolig.

Skrænterne mellem parkeringspladsen og skolebygningerne er tilsået med græs. Skolekomplekset ligger nærmest som en firlænget bondegård med stor åben gårdsplads i midten og åben indkørsel.

Vi begynder en gennemgang fra venstre side, og følger den lange gennemgående gang rundt. Af den gamle skole er to bygninger og den tidligere inspektørbolig revet ned, men en enkelt bygning er bevaret som en fløj af det nye kompleks. I denne bygning er der to klasseværelser og kontor for neden, samt på 1. sal en lærerindebolig, der fremtidig skal være pedelbolig.

Der nye bygninger er kun i en etage.

Den nye vestfløj er delt i midten af den gennemgående gang. Ind mod gården er der lærerværelse, garderobe, et lille the-køkken og et depotrum.

Til den modsatte side er der stort klasseværlse og en række toiletter, af hvilke de to vender indefter, og er til brug for lærerne, mens de øvrige er beregnet for de små klassers elever, der også får legeplads for sig selv på denne side af skolen.

Skolens lange hovedfløj ligger øst/vest, og deles på midten af den store smukke aula. Langs hele nordsiden løber den lange gang, ligeledes delt af aulaen. Ind mod gården er dels tre klasseværelser, dels ungdomslokale og bibliotek.

I østfløjen er der skolekøkken og sløjdlokale, toiletter og bad. Gymnastiksalen afslutter denne fløj.

Endelig er der ud fra gymnastiksalen som en del af den fjerde længe, bygget en lille tilbygning med cykelstald, læskur og garage.

Alt det nye er opført i røde sten, med tag af eternitskifer. Gangene og de forskellige lokaler er holdt i lyse, venlige og afvekslende plasticfarver. De fleste gulve er belagt med plastic. I toiletrummene er der skridsikre fliser.

Under alle de tre fløje er der solide kældergange, der er indrettet som beskyttelsesrum, ligesom der i kælderen er fyrrum med oliefyr til centralvarmeanlægget.

Udgifterne kom til at beløbe sig til ca.: Bygninger 795,000,00 kr., inventar 70.000,00 kr., jordarbejde med kloak 45.000,00 kr., muren ved parkeringspladsen 10.000,00 kr., inspektørbolig 85.000,00 kr., arkitekt og ingeniør 73.000,00 kr., kurstab og byggerenter 105.000,00 kr., lynaflederanlæg 1.700,00 kr., så man ender på 1.184.700,00 kr., hvortil kommer vandtilførsel og sportsplads.

1954 den 3. maj besluttede sognerådet at købe jorden bag Centralskolen af gartner P. Hansen for 28.000,00 kr. Stykket nærmest skolen skal udlægges til boldplads, resten til byggegrunde.

+

Skolelærere:

Førstelærer Hans Birkmann Jensen, der fulgte med over fra Asnæs Kommuneskole. Skoleinspektør fra 1. juni 1947 til 1975.

1933 Gudrun Ravnholt Hansen, overlærer, født 16. januar 1903.
Hans Birkmann Jensen ca. 1950.

1947 til 1950 Arne Holm, Neksø, og hustru.

1947 lærerinde frk. Ruth Andersen, Stubbekøbing.

1950 Inger Dorthea Marie Olsen et års tid da der var for få elever på Åstofte Forskole.

1950 den 15. maj er i stedet indstillet Erling Fog-Petersen, Haderslev, som kommer fra Haderslev Statsseminarium, og frk. I. Skovmand, Hillerød, der er forlovet med Erling Fog-Petersen, og som forventes at indgå ægteskab i sommerferien.

1950 den 1. august er Ingeborg Skovmand, Hillerød, ansat som aspirant

1951 til 1955 lærerinde fru Gislason, der var gift med den islandske forfatter Bjarni M. Gislason.

1958 den 1. februar er lærerinde ved Spjellerup-Smerup Centralskole, Ellen Boye Andersen, kaldet til Asnæs Centralskole som lærer.

1959 den 3. januar er lærer K. Munkholm udnævnt til overlærer.

1959 den 1. juli er frøken Adler Lund kaldet til Asnæs Centralskole som lærerinde.

1961 den 1. august er lærerinde Ester Brier, og lærerne A. Filskov og A. Andersen, ansat som overlærere, og Verner Nielsen er ansat som lærer.

1961 er der lærermangel ved skolen, selvom 3 lærere er ansat: Jens Johansen, Dråby, fra 1. oktober. - Tove Birgit Kelby, Møn, fra 1. januar 1962. - Aspirant Ib Mogens Jørgensen, København, fra 1. november.

Mogens Munk skoleinspektør fra 1975.

+

Den blev nedrevet i 1988.


Se også: Asnæs Forskole.

Se også: Asnæs Kommuneskole.


Kilde: Lokalarkivet 2013. - Holbæk Amts Venstreblad 15. maj og 19. juli 1950 og 13. januar 1953 og 22. juli og 14. august 1954 og 4. maj 1954 og 3. januar og 30. juni 1959 og 8. og 16. august og 3. oktober 1961. - Odsherred Tidende 5. maj 1947.--SOC 22. maj 2013, 14:23 (CEST)