Asnæs Kommuneskole

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Asnæs Skole ca. 1910
Asnæs havde som andre skoler i mindre landsbyer en to klasses skole.

Skolen blev oprettet 1814 og den første lærer var skriver og tjener Lorentz Sørensen fra Dragsholm. Han var allerede indsat som lærer i 1804 og beholdt embedet som enelærer til sin død i 1836. Han var en meget streng lærer, der kun med hånsord og tamp ville indprente kundskaberne i børnene. Det var derfor ikke af lyst børnene gik i skole, men noget der skulle overståes.

Selve Asnæs Kommuneskole blev opført 1836.

Derefter indkaldtes seminarist Erik Enevoldsen som lærer og kirkesager, og bestred embedet fra 1836 til 1871.

De sidste år måtte dog holdes vikar, og det blev seminarist Hans Peter Larsen, Lyngby Seminarium ved Grenå, der fik denne plads i 1868, og da Enevoldsen trak sig tilbage, Hans Peter Larsen embedet som lærer og kirkesanger indtil 1901.

1901 blev skolen udvidet fra to til fire klasser, og skolen fik den første andenlærer, der var søn af forhenværende lærer Larsen i Herrestrup i Grevinge sogn, Johannes Larsen, som nu var førstelærer i Brønby-Øster.

1903 oprettedes et lærerindeembede ved skolen, og valget faldt på frk. Schultz Larsen. I 1906 blev hun gift med gårdejer Hans Larsen, Gyldenholm.

1904 byggedes en ny skolebygning med to klasseværelser, et lærerværelse og et rum til gymnastikredskaber, da man indtil nu underviste i lejede lokaler i byen. Skolen blev bygget på "Skolebakken". Der blev sparet på pengene, om det var grunden, eller man glemte at få bygget gymnastikhus eller lærerbolig, vides ikke, men gymnastikredskaberne havde man.

Med disse klasseværelser fungerede skolen i mange år med skolegang hver anden dag. Første og anden klasse i den gamle stråtækte skole, og tredie til sjette klasse i de nye lokaler.

1910 afgik H. P. Larsen som førstelærer ved skolen, og den daværende andenlærer, Ole Hansen Gjevnøe fik førstelærerembedet.
Hans Birkmann Jensen ca. 1950.

Lærer H. P. Larsen må have været en meget afholdt lærer, for de gamle elever samlede ind og rejste en mindesten for ham, som endnu kan ses ved gavlen af den gamle røde skolebygning, der nu bliver brugt til andre formål. Se: H. P. Larsens mindesten.

Ny andenlærer blev N. A. Villadsen.

1930 rejste Ole Hansen Gjevnøe, og N. H. Petersen søgte, og fik stillingen som førstelærer ved Asnæs skole. Han døde 1937.

Andenlærer Heinrich Nielsen blev derefter konstitueret førstelærer, indtil han 1940 fik stillingen.

Lærerinden fru Sara Schultz Larsen tog sin afsked i 1932, og blev efterfulgt af frk. Gudrun Ravnholt, der blev meget populær hos børnene i første og anden klasse.

1934 har Asnæs Kommuneskole 6 klasser med ialt 180 børn.

Der hørte et landbrug til skolen, en lærerløn alene kunne læreren ikke leve af. Der lå en staldlænge på venstre side af skolevejen, hvor den gamle røde skolebygning ligger. Skolelodden, som markerne der hørte til skolen blev kaldt, lå på højre side af Bobjergvej fra Stålhøjvej til Bobjerggården. Landbruget blev dog i dette forrige århundrede bortforpagtet og senere solgt.

1946 den 20. marts ansattes kommunelærer Hans Birkmann Jensen som førstelærer, da han byttede med førstelærer Heinrich Nielsen, der havde været lærer ved skolen i 21½ år.

1946 den 1. oktober er ansat lærer Kay Francis Munkholm Larsen, Næsby, Orø. 1947 blev Kay Francis Munkholm Larsen indstillet til et førstelærerembede i Kirkerup.

1947 den 1. september blev lærer Jensen Klau fastansat efter at have været timelærer i 12 år.

1947 den 1. september blev lærerinde frk. Olsen fastansat.

1947 den 22. november er lærerinde frøken Hansen udnævnt til den nyoprettede stilling som overlærer ved Asnæs købstads skolevæsen. Hun er en meget dygtig og anset pædagog. Hun har virket ved kommuneskolen i Asnæs i omkring 14 år, og var forinden tre år i England.

1947 den 24. november ansattes byvejmand Ejler Petersens hustru, Gudrun Petersen, som pedel på skolen.

1953 blev Asnæs Centralskole bygget, og lærerne fulgte med over.


Se også: Asnæs Forskole.

Se også: Asnæs Centralskole.


Kilde:

Holbæk amt 1933-34 udg. af Amtshistorisk Forening.

Sjællandske byer og deres mænd udg. på National-Forlaget 1918.

Asnæs by`s historie udgivet af Dragsholm Lokalhistoriske Forening 1996.

"Det stod i" Holbæk Amts Venstreblad 11. september 1971 og 6. marts 1972 og 4. september 1975.

Odsherred Tidende 2. september og 22. og 25. og 28. november 1947. - --SOC 4. jan 2012, 15:18 (CET)