Algade 37

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 37, matr. nr. 17a, Nykøbing Sjælland.
På dette postkort fra før 1910 er der skomagerbutik i ejendommen, som hedder Hylleborg, og et skilt over porten fortæller, at i gården holder "Nykøbing Maskinsnedkeri" til. - Fotograf: Ukendt.

Branden på denne grund i 1805 fælder også denne grunds tidligere bebyggelse, og ejeren, bager Lars Gottschalk, overlader opbygningen til N. K. Schou. Han har allerede samme år genopført ejendommen med et 10 fag langt grundmuret forhus, plus to fag til port, og et baghus i bindingsværk.

Christen Steenum overtager formentlig ejendommem i 1807 ved sin udnævnelse til byfoged.

Christen Steenum bliver skammeligt afskediget i 1826, hvorefter pastor Veibel flytter ind.

Det er prokurator Jacob Peter Bagger, som overtager ejendommen i 1834 - og i hans familie forbliver den helt frem til 1906.

I 1874 får ejendommen oven i købet navnet "Hylleborg". En flot gestus af den snu prokurator, da han tager sin unge kones mellemnavn, og opkalder bygningen efter.

Men omkring århundredeskiftet river Sophie Hyldeborg Holst så den gamle bygning ned, og opfører det vi i dag kender og ser som Hotel Odsherred.

Efter Sophie Hyldeborg Holst død i 1906 overgik ejendommen til døtrene Sophie Salto og Julie Causse. I 1906 ombygger også tømmermester Chr. Jensen forhuset til fire lejligheder, og sidelængen forsynes med trempel og indrettes til værksted.

De solgte samme år til Lars Jensen, som pr. 25. april 1910 solgte den til træskomager Laurits Jensen.

Forhuset får ved denne ombygning sit nuværende udseende, ved forhøjelse af murerne, inddragning af porten, og omformning af frontkvisten, men husets grundkonstruktion er stadig fra 1805.

Laurids Jensen indrettede sig med butik til højre og privat lejlighed til venstre, samt to lejligheder til udlejning på førstesalen.

Den snu og initiativrig restauratør Vilhelm Nielsen, som havde drevet restaurationen "Wilhelm Nielsens Hotel" ved siden af boghandler Poul Helms, købte i 1916 ejendommen, og gik straks i gang med en større ombygning, så han året efter kunne åbne "Vilhelm Nielsens Hotel". Han var snu, for han havde sikkert opfanget, at man i 1919 ville "lave" Dr. Margrethesvej så der var vej fra stationen lige op til hotellet.

Da der indrettes i forhuset et hotel, som senere fik navnet Hotel Odsherred, fungerede det som sådan helt frem til 1980.

Grundmuret gadehus i en etage over kælder, 12 fag langt, og med opskalket heltag over høj trempel.

Gadesiden med en centreret, fem fag bred gavlkvist modsvaret af et to fag bredt trappetårn over gårdsiden med helvalmet tag.
Nedrivning/opbygning af den bygning i Algade 37, omkring år 1874, som lå der, hvor Hotel Odsherred senere blev etableret. - Til venstre ses Grenå Nielsens far, murerarbejdsmand Sofus Nielsen. – Fotograf: Ukendt.

Indrettet med restaurant i stueetagen, og værelser/beboelse i tagetagen..

I gården en grundmuret sidelænge i vestskel, en etage høj, ca. 18 fag lang, hvoraf de 13 nordre fag er forhøjet med en høj trempel i bindingsværk. Henholdsvis hel- og halvtag med pap og bølgeeternit. Indrettet med udhus og lagerfunktioner.

Gadesiden står pudset med kvaderfuget brystningsbånd og hjørnepiller over pudset sokkel med profileret fremkragning.

Mod tag er sidens trempel markeret ved refendfugning, og mod tag, og som indramning af gavlkvist, profilerede gesimsled trukket i puds. Murhuller med vandret afdækning, vinduer med gennemløbende vinduesbånd, og hoveddør med støbt toløbstrappe.

Siden står gulmalet over brun sokkel, og med hvidmalede bånd og gesimser.
L. Jensens Træsko- & Foderstofforretning i Hylleborg omkring 1920erne. - På det lille skilt ved porten står L. Jacobsens Phetromobilforretning. - Inde i gården var en lille trappe op til førstesalen, hvor Laurits Jacobsen boede i en lille lejlighed. - Foto: Stig Jacobsen.

Forhusets gårdside, udskud og sidelænge står dels skuret, dels pudset, og alt hvidkalket over sortmarkeret sokkel. Murhuller med vandrettet hel- og halvstensstik, vinduer med støbte sålbænke, og døre med støbte trinsten.

Ejendommens gennemgående vinduestype er korspostvinduer, hvidmalede mod gaden, og blåmalede mod gården. I gadesidens stueetage er senere isat bejsede engelske skydevinduer, og samtlige vinduer flankeret af påsømmede jalusiskodder. Døre er gennemgående nye ramme- og fyldningsdøre.

Porten i længens to østre fag er forsynet med en smuk tofløjet, brunmalet fyldningsport med gedigen beslåning.

Taget er hængt med vingetegl. I henholdsvis gård- og gadeside to gode zinkklædte tagkviste, samt flere tagvinduer. I rygningen tre blankmurede skorstenspiber.


Se også: Phønix Torvet. - Se også: Wilhelm Nielsens Hotel. - Se også: Hotel Odsherred. - Se også: Wilhelm Nielsen.Bemærkninger:

Det var her blikkenslager Julius Christian Hansen startede sin forretning 1908, som han senere flyttede over gaden hvor "Frugtboden" kom til at ligge, inden han til sidst flyttede til Algade 29.

2003 den 8. januar åbnede Brian Nittenbjerg "Jæger Data" hvor der tidligere var Pizzaria og Jæger Pubben.Algade 37 g.JPG
Algade 37 s.JPG
Algade 37 v.JPG
Algade 37 b2.jpg
Algade 37 b3.jpg

Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Claus Marcussen, Nyk. Sj., 2013.--SOC 17. jul 2012, 13:33 (CEST)