Algade 25

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Hansenhus, Algade 25 i 2012. - Foto: SOC.
Hansenhus, Algade 25, matr. nr. 11, Nykøbing Sjælland.

Forhuset er opført 1882 for slagter Chr. Holst.

Første baghus i gården er formentlig opført i 1901, mens andet baghus sandsynligvis er noget ældre end forhuset.

På grunden lå tidligere et 13 fag langt grundmuret gadehus opført efter branden i 1805 af tømrermester Jørgen Gottschalk. Kort forinden branden omkring 1790 var den store grund etableret ved sammenlægning af to grunde.
Algade 25 g.JPG

Grundmuret gadehus i to etager over to kældre adskilt af portgennemkørsel. Otte fag langt med gavlkvist over de fire midterste fag mod gaden, og med heltag.

Indrettet med butik i stueetagen bag ombygget facade og beboelse i første etage og tagetagen bag uændret facader.

Gårdrummet er for stor dels vedkommende bebygget med bygninger fra forskellige perioder. Ældst er to grundmurede baghuse, opført i blank mur over pudsede sokler, og med aftrappede gesimser og teglhængte heltage. Isat torammede, trerudede vinduer.

Nordligst på grunden et nyere sidehus i to etager, opført i gasbeton, og med vandret paptag.

Mellem forhus og første baghus er arealet overdækket med vandret bpaptag, og indrettet til udstillingsrum i forlængelse af butiksarealet i forhuset.

De øvrige bygninger fungerer tilsvarende som udstilling, lager, kontor m.v.
Algade 25 c.JPG

Forhusets gadeside er opført med en stram lodret fagdeling, tidligere med tre fag på hver side af den endnu bevarede rundbuede portåbning. Vandret lagdeling af facaden ved rustikpudsede kvadre omkring murpiller i nederste etage. Blankmuret overetage og frontkvist, og vandrette profilerede cordon- og vinduesbånd, gesimser og indretninger.

Nederste etage er i dag beklædt med mosaikstifter.

Gårdsiden er opført i blank mur med trukne fuger over en let fremkraget, pudset og sortmalet sokkel, og mod tag afsluttet med en aftrappet gesims. Muråbninger med fladbuede helstensstik, vinduer med støbte sålbænke, og døre med støbte trinsten og trapper.

Vinduerne er af korsposttypen, originale, enkelte dog med udskiftede rammer.

Taget er beklædt med skifterplader. I gadesiden senere opsat zinkindklædt tagkvist, og i rygningen to blankmurede skorstenspiber.

Generel farveholdning i lysegrå facade med hvide bånd og gesimser, og mørkere grå malede vinduer.


Bemærkninger:

Her flyttede Urmager Carl Chr. Andersen sin forretning hen fra Algade 14, men 1911 flyttede han forretningen skråt over gaden.

1931/32 åbnede Anton Hansen bagerforretning her, efter at have været flyttet fra Algade 17.

I højre side etablerede Axel Rasmussen isenkramforretning.

Han overdrog isenkræmmerforretningen til C. Friis-Hansen.

1928 overdrog han isenkræmmerforretningen til Knud Larsen, Nykøbing Sj.

1960 den 20. juni har snedkermester Bjørn Poulsen solgt Algade 25 til Leo Petersen, og overtagelsen sker straks. Ejendommen rummer 3 butikker, Sparekassekontor og 4 lejligheder, foruden der er en stor grund til Bagstræde.

Holbæk Amts Sparekasse, Nykøbing Sj. havde her lokaler på 1. sal til 1. november 1962, hvor man flyttede til Algade 42.

1963 åbnede Leo Petersen, "O. P. Møbler", sin møbelforretning og begravelsesfirma her, og 1969 inddrog han hele butiksarealet i længden.

Her havde damefrisør fru Inga Nielsen sin salon "Madame" fra 1962 til 1966 i det tidligere sparekassekontor. Hun var gift med bestyrer Jørn Nielsen, Thy Larsens Eftf. (Sillehoved).

1966 den 4. november har fru Inga Nielsen afhændet salonen "Madame" til Lene Vendelbo Jensen til overtagelse senere.

2012 huser ejendommen Restaurant og Café Martin og Geppels Legetøj.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 20. juni 1960 og 12. september 1961 og 4. november 1966.--SOC 15. jul 2012, 16:48 (CEST)

Annonce i Holbæk Amts Venstreblad april 1940. --ses 1. sep 2013, 19:06 (CEST)
Før isenkræmmer Knud Larsen havde havde Alex Rasmussen og Friis-Hansen isenkramforretning i højre side af Algade 25. --ses 1. sep 2013, 19:06 (CEST)
Annonce i Holbæk Amts Venstreblad juni 1940. Isenkræmmer Knud Larsen havde forretning i højre side af Algade 25. --ses 1. sep 2013, 19:06 (CEST)