Algade 19

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Skitse af Algade 19 omkring 1930.
Algade 19, matr. nr. 8, Nykøbing Sjælland.

Vedr. grunden se Algade 17.

På nordgavlen fremstår bygherrens initialer A B; A. (P.G.A.) bøeg, glarmester i byen, og årstallet for husets opførelse 1882.

Bøeg erhvervede grunden i 1858 efter bager Henrik Madsen, bebygget med et seks fag langt bindingsværkshus.

Grundmuret hjørneejendom med afskåret hjørnefag, i to etager over kælder, 10 facadefag lang, og med opskalket heltag på høj trempel.

Indrettet med butikker i stueetagen, og beboelse på førstesalen og tagetagen.

Gård- og gadeside fremstår med uændret facadetakt, på nær stueetagens to nordre fag i gadesiden. Disse har fulgt overetagens fagdeling.

Gadesidens opbygning udgøres af en stram lodret fagdeling, modsvaret af vandrette pudsdekorationer.

Underetagen er rendfuget, mens overetagen står i blank mur, adskilt ved pudsede og profilerede bånd, og afsluttet mod tag med en kraftig, profileret gesims. Pudsefladerne står gulmalede over brun sokkel, og med hvide bånd, indfatninger og gesims.

Gårdsiden står nøgtern, opført i blank mur med trukne fuger over en pudset sokkel, og afsluttet mod tag af en aftrappet gesims. Siden blev gulmalet over en sort sokkel.

Muråbningernes fag er for en stor dels vedkommende udskiftet. I gadesiden nye korspostvinduer til de originale, mens gårdsiden har fået isat todelte, bejsede vinduer.

Tidligere tofløjede døre er udskiftet med enfløjede.

Taget er omlagt fra tegl til bølgeeternit. Over hjørnefaget er en zinkindklædt tagkvist med tofløjet dør til altan. Senere er opsat en tilsvarende trerammet tagkvist mod Algade, og to ovenlysvinduer mod Grundtvigsvej. I rygningen en blankmuret skorstenspibe med betonafdækning.

Her var til op i 1960erne Bertel Moesgaards købmandsforretning.


Algade 19-21 b1.jpg

Ejendommen til venstre på hjørmet af Algade og Grundtvigsvej er nr. 19, og ejendommen til højre på samme hjørne er Algade 21 (Banken for Nykøbing Sj. og Omegn)


Bemærkninger:

1882 opførtes ejendommen af glarmester Bøeg.

1900 blev ejendommen købt af købmand og farvehandler Oluf Lausen, der i længen, som ligger op ad Grundtvigsvej (Grundtvigsvej 3) indrettede farvelager.

1944 den 11. maj åbnede grossist Ernst Hansen, København, forretningen "Ostebørsen".

1949 den 1. maj overtog Oluf Lausens medarbejder, Bertel Moesgaard, købmandsforretningen, som han nedlagde 1. september 1975.

1953 den 5. august købte ostehandler Åge Hansen ejendommen, og flyttede ind på 1.stesalen, og overtog "Ostebørsen" i længen Grundtvigsvej 3.

1953 den 5. august har fru M. Buurgaard solgt afdøde købmand Oluf Lauersens ejendom, på hjørnet af Algade og Grundtvigsvej, til ostehandler Åge Hansen, der har forretningen "Ostebørsen" i sidebygningen på Grundtvigsvej. Købesum: 140.000,00 kr.

1979 den 1. september overtog Palle Christoffersen forretningen, og flyttede frisørsalonen "Salon Hair", fra Algade 50 ind i lokalerne.

2012 skiftede frisørsalonen navn til "Sans Hairdesign".


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad..."Det stod i" 26. juli 1978. - Holbæk Amts Venstreblad 24. oktober 1978. - Holbæk Amts Venstreblad 29. marts 1979.--SOC 15. jul 2012, 01:17 (CEST)