Algade 16

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Algade 16, matr. nr. 81, Nykøbing Sjælland.
Algade 16 i 2012. - Foto: SOC.

Forhuset er i brandtaxationen fra 1858 beskrevet som opført i grundmur, mens det i 1827 var fyrrebindingsværk. Der er altså sket en ombygning, antagelig efter total nedrivning i den mellemliggende periode - sandsynligvis i 1840erne.

Gården var før ombygningen ejet af købmænd og brændevinsbrændere, og fra 1856 af garvemester Heinrich Christian Schacke.

Imellem disse ejerskaber skiftedes en kort overgang mellem et par af byens førende købmænd og embedsmænd, købmand Omøe og postmester Holm vist nok fra 1845.
Algade 16.JPG

I 1875 indretter den nye ejer, brygger Jacobsen, en del af sidelængen til bryggeri. 1894 foretager samme ejer, med en arkitekt ved navn Mathiesen fra København som projekterende ombygning, antagelig nybygning, af sidehuset, og det får en karakteristisk dobbelt maskinkvist mod Grønnehavestræde.

1896 fortsættes med ombygning af butikkerne i forhuset.

Atter 1918 ombygges forhuset, og endelig efter bryggeriets nedlæggelse indrettes lejligheder i sidelængerne omkring 1940.


Gården var en dobbeltgård sammen med naboen mod øst, og havde derfor kun en sidelænge mod det vestre skel til stald og karlekamre, en længe mod syd til værksted, lo og lade, og et mindre halvtagshus i gården.

Forhuset er et fem fag langt grundmuret hus i en etages højde over meget høj muret sokkel. Huset har teglhængt heltag uden skorstenspiber. Mod gaden er fem tagvinduer. Facaden sluttes mod taget af en kraftig muret og trukken gesims. Soklen er omkring butiksvinduerne beklædt med klinker, facaden er oliemalet hvid, gavlen står i gule flensborgsten. Mellem kælder og 1. etage er et bredt glasreklameskilt samt et sindrigt lysskilt med butiksnavn i neonlysbogstaver. Ud fra facaden er dels et nyere lysudhængsskilt, dels et ældre glarmesterskilt.
Garvermester Schackes gård med Heinrich Schacke og Alice Zahle ca. 1880. – Fotograf: Ukendt.

Facadens takfaste opdeling er gennemført i både kælder og 1. etage. Portgennemkørselen mod vest mangler portfløjene, men har bevaret overvinduet med udskårne sprodser. I portrummet er påmuret en halvstensmur af røde teglsten langs begge sider, iøvrigt er væggen af bindingsværk med sorttjæret tømmer og hvidkalkede tavl.

Husets bagside er rødkalket, og er forsynet med ældre helglasvinduer. Over porten et vindue af samme type, som der tidligere var i kælderen mod gaden, med lodpost og èn vandret sprodse i hver ramme.

Portgennemkørselen har været lukket både mod gaden og gården, stablerne er bevarede men portfløjene er væk.

Bagerst i gården er et grundmuret hus indrettet til glarmesterværksted. Oprindelig er bygningen opført som stald.

Parallelt med forhuset er en nyere villa opført 1957 ved arkitekt Gunnar Milthers. Husets facade er beklædt med eternitskifer, taget ensidigt papklædt.

Gården mellem de to bolighuse er nu anlagt som have med græsplæne og blomsterbede.


Bemærkninger:

Her lå "Garvergården" hvor Heinrich Christian Schacke slog sig ned som garvemester 1837.

1927 købte William Geppel Garvergården, og flyttede virksomheden her til i den ene forretning.

I den anden forretning havde Viggo Hansen i en del år sin fiskeforretning, som han flyttede ned i kælderen 1935, og som ophørte 1960, og blev overtaget af Henrich Geppel.

1960 den 15. oktober har Heinrich Geppel overtaget og inddraget fiskeforretningen med i den oprindelige glarmester- og legetøjsforretning.

2012 husede ejendommen i kælderen kjoleforretningen "Acapella Dress", der lukkede i efteråret 2014.

2014 den 21. november åbnede Bering en lille butik i gården, Algade 16a, med dekorationer.

2015 i januar flyttede Anna Bella ved Pia Siggaard, Algade 17, fra den anden side af gaden, og ind i kælderen.


Kilde: Forsøg på en bygningsregistrant for Nykøbing Sjælland af Jørgen Gantshorn sidst i 1980erne. - Holbæk Amts Venstreblad 15. oktober 1960. - Nordvestnyt 9. og 15. oktober 2014.--SOC 7. jul 2012, 13:57 (CEST)