Ulrikke Eleonore Schwane

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Ulrikke Eleonore Schwane, Anneberg, Højby sogn, Odsherred.

Slægtsnavnet Schwane eller Svane - det er næsten umuligt at finde ud af om det staves på den ene eller anden måde, for alle steder staves det forskelligt? - Dette gælder ikke mindst fornavnet, for hedder hun Ulrikke eller Ulrica?

Ulikke er datter af andet ægteskab mellem Vibeke Margrethe Weldingh og Peder Schwane (Svane), søn af en fra Holland indkommet koffardikaptajn.

Ulrikke Eleonora Schwane ægtede 1743 den 27 år ældre enkemand, kammerråd og forvalter af de kongelige godser i Odsherred, Niels Christian Bang, der med hende fik Anneberg, og blev fader til professor, dr. med. etatsråd Frederik Ludvig Bang (1947-1820), og døtrene Cathrine Marie Bang (1748-1828) gift med præsten ved Odden kirke, Johan Grundtvig, og blev moder til salmedigteren N. F. S. Grundtvig, og Susanna Christina Bang (1751-1788), gift med regimentskirug og Heinrich Steffens, og er moder til fillosof og naturforsker Henrik Steffens.

Niels Christian Bang døde på Anneberg i 1760. Han omtales som en alvorlig og ordenskær husholder, kraftig og streng af naturen.

Næppe et halvt år efter hans død ægtede Ulrikke Eleonore hans efterfølger i stillingen som forvalter over kronens gods i Odsherred, kammerråd Jakob Hansen. I forbindelse med sit embede købte han på auktion efter sin forgænger Anneberg og Ellingegård med tilhørende gods i Vig og Rørvig.

Husstandens førelse stillede store krav til ham, idet han havde 6 børn at forsørge, og hans hustru Ulrikke Eleonore tilførte ham ikke mindre end 9 stedbørn.

Selv fik hun i dette andet ægteskab en søn og en datter, Christine Margrethe, der i 1782 ægtede den nationaløkonomiske forfatter cand. theol. Frants Vilhelm Trojel.

Så man må sige, at med 17 børn var der sikkert nok at se til.

Selvom godset skiftede hænder et par gange blev Ulrikke Eleonore boende på Anneberg indtil sin død i en høj alder i 1792.

Kildemateriale: Danske Slotte og Herregårde.--SOC 16. aug 2011, 13:49 (CEST)