Toftebjerggård

Fra odswiki
Version fra 15. aug 2017, 14:01 af SOC (diskussion | bidrag) SOC (diskussion | bidrag)
(forskel) ←Ældre version | Nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: navigering, søgning
Toftebjerggård, matr. nr. 6a, Tengslemarkvej 3, Højby, Odsherred.
Ægteparret Anne Marie Jensigne og Lars Jacobsen ca. 1915. De var nogle af de første ejere af Toftebjerggård.
Fotograf: Sophie Mentze.

Firlænget gård med stuehus mod syd, og fritliggende svinehus vest for gården. Stuehuset er oprindelig opført i bindingsværk med indvendige sidebånd, men senere omsat til grundmur.

Huset var ved opførelsen 14 fag langt, men er senere forlænget to fag mod øst, for at give plads for en aftægtsbolig. Taget er af strå med mønning dækket af halm, der er ingen skorstenspiber, men tidligere har der været to. I taget mod haven er to ret store kantede kviste.

Ydervæggene står pudset og gulmalet.

Gårdens indretning er ændret en del gennem årene, og kum svage spor ved en undersøgelse af gården i 1964 afslørede den gamle opdeling af stuelængen, bl.a. med udstikkende bageovn mod haven.

Mod øst ligger en længe opført af bindingsværk i 12 fag med indvendige sidebånd, og små korte kopbånd. Tavlerne er mest lerklinede. Denne bygning er udflyttet til stedet, og altså formentlig har stået i den gamle gård, som en del af to sammenbyggede længer, har siden 1794 været anvendt til lade. I den nordre ende er gennemkørselsport i to fag. Længen har stråtag, og er hvidkalket over stolper og tavl.

Nordre længe er opført 1874 i bindingsværk med indvendige sidebånd og korte indvendige kopbånd, samt glammede bjælker. Tavlerne er dels klinet, dels udmuret med tørrede lersten. Væggene er hvidkalket over stolper og tavl. Taget er af strå, og gavlene er stråklædt på den nedre halvdel, og lukket med noterede brædder på den øvre. Længen blev bygget som ko- og hestestald, men da den grundmurede vestlænge blev opført 1887, blev den indrettet til hestestald, huggehus, brænderum, vognport og karlekammer. I dag er vestlængen dels indrettet til lejlighed dels til garager.

1903 blev svinehuset mod vest bygget af grundmur med stråtag, hvidkalket som de øvrige avlsbygninger.


Se også: K A F, Kystartilleriforeningen.


Historik:

Gården har været i samme slægts eje siden 1787, og den blev flyttet ud fra Højby ved udskiftningen i 1794. Indtil 1854 var den fæstegård under det kgl. Odsherredske gods.

1929 blev gården overtaget af sønnen Laur. Jacobsen, der en årrække havde hjulpet sin far på gården.

Han blev gift med Ida, der er født 1895 på Tengslemark Lyng.

Ida Jacobsen døde 3. maj 1962.

I ægteskabet er to sønner, (inspektør) Toftdal Jacobsen og plejeassistent Holger Jacobsen, Glostrup, tidl. Nykøbing Sjælland.

1971 er assurandør Toftdal Jacobsen 7. generation på gården, som han overtog 1970 da hans far Laur Jacobsen døde.

Grit Lerche der har stor viden om bindingsværk, fandt ud af, at Toftebjerggård er bygget på en måde, der var udbredt over store dele af Sjælland i 15-1600-tallet, og man regner med den måde går helt tilbage til middelalderen.

Denne særlige form for bindingsværk har - set udefra - kun lodret tømmer, men på indersiden er der skåret et hak på stolperne, hvorefter disse er forsynet med vandrette sidebånd ca. en meter over jorden. Det eneste sted i Danmark det er bevaret.

På et tidspunkt blev gården overtaget af Skov- og Naturstyrelsen, der købte den i forbindelse med gendannelsen af Højby sø. Gårdens jorder er blevet brugt til mageskifte med jordlodder på søbunden, men selve gården forsøges solgt igen.

1975 prøvede man så at sælge gården, men der var ingen bud, der var store nok, samtidig syntes Planstyrelsen at gården skulle fredes, så planerne om salg var så ikke lige aktuel før fredningssagen var afgjort.


Kilde: Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987. - Holbæk Amts Venstreblad 4. maj 1962 og 13. august 1966. - Odsherreds Kysten 10. januar 1975.--SOC 3. jun 2012, 20:30 (CEST)