Stenris

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Stenris i Tengslemark. - Fotograf: Søren Bay, Asnæs.
Stenris, matr. nr. 3a, Tengslemarkvej 2, Tengslemark by, Højby sogn, 4500 Nykøbing Sjælland.Stenriis, Tengslemark, Nykøbing Sjælland, matr. nr. 3a.

Stenris er udflyttet fra Tengslemark i 1800, og bygningerne er opført 1805. Laden dog 1908 og svinehuset 1906. Samme år er opført fodermesterbolig. Gården er grundmuret og tækket dels med teglsten, dels med strå eller pap. Der er indlagt elektrisk lys og kraft, og gården har sit eget automatiske vandværk.

Arealet er på 50 tdr. land opdyrket jord, samt 2 tdr. land mose og skov. Der er tidligere frasolgt ca. 30 tdr. land.

Besætningen er på 4 heste og 3 plage af belgisk race, 12 malkekøer og 11 ungkreaturer samt 30 svin. Kvæget er af R.d.M. Enkelte hopper er præmieret.

+

Gården var ejet af Kristine og Jens Petersen. Kristine Petersen er født 23. maj 1873. Hun var på et tidspunkt medlem af menighedsrådet, og aktiv i Sønderjyske spørgsmål. Parret har slægtninge både i England og Amerika.

Da Jens Petersen døde flyttede Kristine ind hos sin datter og svigersøn, Herman Nybjerg, der kom fra Hillerødsholm i Hillerød.

Da datteren blev gift med Hermann Nybjerg, overtog parret gården, og drev den en halv snes år.

+

Gården ejes derefter af Anna og Niels Peter Hansen, der overtog den 1942.

Niels Peter Hansen er født 24. februar 1893 som søn af Sofie og Hans Madsen, Tengslemark.

Niels Peter Hansen var på Ryslinge Højskole 1912-13.

Han blev gift med Anna Nikoline Hansen født i Lumsås 30. oktober 1894 som datter af Hansine og Laurits Hansen, der boede i Asnæs sogn.

Som unge begyndte de med en mindre gård i Højby.

Senere havde han Bøgebjerggård i Nyrup i 20 år til han overtog Stenriis.

Han har været medlem af bestyrelsen for Andelsmejeriet Søbjerg fra 1931 til 1937.

I en del år drev parret i Stenris, ved siden af landbruget, et plejehjem for ældre, svagelige mennesker, der senere blev sommerkoloni
for københavnske børn og deres ledere. Sommerpensionatet blev nedlagt 1958.

I ægteskabet er en søn, der bor hjemme, og to døtre i henholdsvis Jyderup og Nykøbing Sjælland.

Peter Hansen døde 13. oktober 1959.


Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Odsherred Tidende 15. maj 1948. - Holbæk Amts Venstreblad 21. februar og 20. maj 1953 og 28. oktober 1954 og 14. oktober 1959. - Lokalarkivet 2012. - Odsherred Tidende 15. maj 1948.--SOC 30. nov 2011, 01:10 (CET)