Stenholm

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Stenholm, Kroenborgvej 1, Høve, Asnæs sogn, Odsherred, matr. nr. 17b.
Ejendommen "Stenholm" ca. 1914.
Ægteparret Dagmar og Thorolf Stensing med børn og folkehold foran deres ejendom.

Gården var ejet af Jens Thorvald Jensen, der overtog gården efter sin far, da han døde 1905.

Jens Thorvald Jensen er født 20. september 1861 på Stenholm.

Han har været elev på Vallekilde Folkehøjskole og Askov.

Ved køb af mere jord, udvidede han ejendommen til en gård på 32 tdr. land.

1925 forpagtede han den ud, og flyttede til Asnæs by i villa "Solhjem".

Da folkemindesamleren Lars Andersen døde og efterlod sig en mængde optegnelser om tidligere slægters liv og virke, fortsatte han med dette arbejde.

Han var en af initiativtagerne til Høve Museum, hvis formand han var i mange år til 1952.

1935 solgte han ejendommen, og byggede huset "Solholm" i Asnæs.

Han giftede sig aldrig, og en søster holdt hus for ham til hun døde 1932, og han fik en husbestyrerinde.

Han var medstifter af Høve Museum, og formand kort efter indvielsen til 1952.

Jens Thorvald Jensen døde 99 år gammel den 8. november 1960.

+

Gården blev overtaget af Thorolf Stenseng født i København 30. december 1908.

Hans hustru, Dagmar Stenseng, er født i Fårevejle 31. august 1913.

De overtog gården 1936. Den er udstykket fra "Lykkesminde", og stuehuset er opført 1861, kostalden 1880 og hestestalden 1897 samt laden 1902. Kostald og stuehus er ombygget.

Arealet er på 29 tdr. land. 5 tdr. land anvendes til spinat, græsfrø og havefrø.

Besætningen er på 2 heste, 18 kreaturer og 20 svin.

Th. Stensberg har nedlagt en vindmølle 1940. 

Han har været på Ry Højskole 1929 og Tune Landbrugsskole 1934.


Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Holbæk Amts Venstreblad 14. september 1951.--SOC 16. dec 2011, 16:57 (CET)