Stenbjerggård, Højby

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Stenbjerggård, matr. nr. 9a, Strandvej 19, Højby, Odsherred.

Firelænget gård omkring brolagt gårdsplads, og med fritliggende stuehus i vest, bag forhave orienteret mod vest.

Mellem Strandvejen og gården er en bred, træklædt ladebygning.

Gårdens tidligere bindingsværkslænger blev omkring 1870 erstattet af de nuværende i dels grundmur og dels kampesten.

Stuehuset står grundmuret over mindre kælder i søndre ende. Murerne står pudset og gulkalket over en pudset, sortmalet sokkel, og mod tag er langsiderne afsluttet med en profileret gesims, trukket i puds. Gavlene står glat til tag.

Taget er omlagt fra strå til tegl med en let opskalkning. I rygningen to blanknurede skorstenspiber.

Stuehusets facadetakt i langsiderne er uændret. Nordgavlen har bevaret den for perioden typiske gavlløsning, med sæt på tre vinduer, enkeltrammede i taggavlen, undergavlen er delvis ommuret, og sydgavlen er helt ommuret.

Avlslængerne er, på nær et par enkelte senere muråbninger, uændret i facadeopbygning.

Øst- og sydlængen står grundmuret, mens nordlængen er opført i kampesten, dog med murfalse, stik og gesims sat i tegl.

Længerne står over en pudset, sortmalet sokkel med tyndt pudsede og gulkalkede mure, afsluttet i langsiderne med en aftrappet gesims. Gavlene står glat til tag.

Taget er omlagt fra stråtag med opskalkning til bølgeeternit uden opskalkning.

Det var fra denne gård, at Stengård blev udstykket tidligt i 1800 tallet.


Kildehenvisning: Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987.--SOC 3. jun 2012, 16:17 (CEST)