Stenbjerggård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Ejendom beliggende Rodevej 10, 4560 Vig, (matr.nr. 2b og 4a, Rode), Odsherred.

Man kan læse om ejendommen i hæftet "Beboere Rode gennem 300 Aar",skrevet af Knud Eckberg i 1986. Heri står:

Det har ikke været muligt at finde Oplysninger om denne Ejendom ret langt tilbage, til trods for at begge nr. er opført på Udstykningskortet fra 1786, men det vides at 18-6-1829 afstaar Peder Jensen i nr.2. 1312 Kvadratalen til Jens Jensen fra Ellinge Lyng, men om det er Starten paa dette Hus eller det er Tillæg af Gadejord vides ikke.

Jens Jensen er da 24 Aar og gift med Maren Rasmusdatter, men hun dør ung og 17-5-1834 afstaar Jens Jensen til Carl Gottschalk fra Nykøbing Sjælland.

Han er Smed og gift med Ane Nielsdatter og de er begge 25 Aar, og her drives nu Smedie de næste ca. 80 Aar. Carl Gottschalk faar Statsskøde 1854 paa baae 2b og 4b og Folketællingen 1850 viser at der nu er 5 Børn, heraf 4 Piger med navne som ikke er de sædvanlige Karen, Maren og Sidse, men det er Ernestine Vilhelmine 14 Aar, Jørgine Nicoline 12 Aar, Sofie Amalie 10 Aar og Louise Mathilde 7 Aar, samt en Dreng Peter Christian 3 Ar, og der er ogsaa en Lærling Peder Jensen.

1892 overtager Peter Chr.Gottschalk Smedien og Jorden, men han dør 1907, og en Søn af ham Rasmus Gottschalk, overtager Ejendommen ved Arveudlægsskøde.

Han lejer Smedien ud til Smed Hans Jensen, og opfører en Staldbygning. Men da Hans Jensen saa flytter til Eskilstrup, bygger Gottschalk tre Fag til Beboelsen der hvor Smedien var.

Rasmus Gottschalks Kone Anna arver en Gaard i Svinninge, hvortil de flytter og Rasmus sælger til Hans Jensen i nr.3a, 1918. Men 1919 sælger han til Jacob Eckberg, og i 1956 overtager Knud Eckberg.

Se også: Jacob Eckbergs gård.
I Danske Gaarde bind 4, 1910-16, kan man bl.a. læse følgende:

Tønnes Hansen, som overtog gården i 1901 er født i Kamstrup 8. november 1872 og blev gift med Mette Marie Jepsen født i Thise.

Stenbjerggaard købte den nuværende ejer af Peter Hansen, som havde købt den året før. Gården har været en del i en handel. Den har sit navn efter den NØ for gåden liggende bakke. Mod NV har ejeren tilkøbt et beboelseshus med 8 tdr. land, som er lagt ind under driften.

Kilde: Danske gaarde bind 4, 1910-16. --SOC 21. aug 2011, 11:48 (CEST)På et tidspunkt var gården ejet af Chr. Christensen, Kårup, men det var ganske kort tid, og sikkert sidst i 1930-erne.Om Stenbjerggård, Rode, Vig st., matr. 4a og e., kan man i Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. --SOC 2. dec 2011, 12:08 (CET) læse følgende:

Gården ejes af Niels Peter Larsen født i Højby 16. februar 1918 som søn af Hedvig og Peter Larsen, der har en gård i Højby.

Han er gift med Karen Larsen født 25. maj 1919 som datter af Krestence og Henning Jørgensen, der har en slagterforretning i Rørvig.

Niels Peter Larsen overtog Stenbjerggård 1. august 1945.

Arealet er reduceret til 47 tdr. land, idet en tidligere ejer frasolgte 10 tdr. land. Der avles en del kløverfrø.

Den nuværende besætning er på 6 heste, 3 frederiksborgere og 3 belgier, samt 9 malkekøer og 12 ungkreaturer af R.d.M. og 25 svin.

Gården har tidligere ligget i Rode by, men blev udflyttet til sin nuværende plads, hvor bygningerne er opført 1885, svinestalden er bygget 1912. Gården har automatisk vandværk samt elektrisk lys og kraft og malkeanlæg. Den er opført som 4-længet gård, og ligger nord-øst for Rode by ca. 4 km fra Vig st.

+

1945 den 22. august har Niels Peter Larsen solgt gården med 9½ tdr. land til gårdejer Valdemar Rasmussen, Hønsinge. Besætning og alt medfølger.


Kilde: Odsherred Tidende 22. august 1945.---SOC 25. januar 2020, 14:36 (CET).