Solhøj, Lumsås

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Solhøj, Lumsås, Odsherred.

I en årrække drev Chr. Larsen og hustru gården Solhøj i Lumsås, hvor han havde så fine køer, at han var i toppen af kontrolforeningen.

+

1947 den 13. september opstod der som følge af børns leg med tændstikker ild i en halmstak på ejendommen.

Ejendommen ejes af bestyreren Karl Børge Hansen, Bakkegården.

Solhøj bebos af to familier, arbejdsmand Peter Villy Petersen, der bestyrer ejendommen og vognmand Tage Nielsen. Sidstnævntes 5-årige søn fandt en æske tændstikker på landevejen, og kravlede sammen med en kammerat op på høloftet, hvor det dog ikke lykkedes at stryge nogle af tændstikkerne. Derefter gik de om til en halmstak, og snart efter blussede det livligt.

Hele halmstakken, der rummede ejendommens halmhøst for året brændte, og desuden brændte en minkhal med 30 dyr, tilhørende arbejdsmand Peter Petersen.

Hverken mink eller halm var forsikret, og Peter Petersen lider et tab op imod 10.000,00 kr., såfremt Tage Nielsens ansvarsforsikring ikke dækker.

Blæsten førte en regn af gnister over på naboejendommen, Åsbo, der ejedes af parcellist Peter Olsen, og snart brændte det lystigt i stråtaget.

Det lykkedes dog de tilstedeværende at holde ilden nede til brandsprøjten ankom fra Nykøbing Sjælland.

Man dannede kæde og lod vandspandene gå fra hånd til hånd, så kun noget af taget på udlængen brændte.

+

På et tidspunkt derefter var gården ejet af J. Lorentsen.

1952 natten til den 9. januar ved 03-tiden blev J. Lorentsen vækket ved, at hunden gøede voldsomt.

Det viste sig, at ejendommens to stråtækte længer, der var sammenbygget i vinkel, stod i flammer, og ilden bar lige ind over stuehuset, der heldigvis havde tegltag.

Det lykkedes at redde nogle grisesøer ud af den brændende stald, hvorimod 100 høns indebrændte. Desuden brændte en del løsøre, nemlig foruden maskiner og redskaber en del opmagasinerede møbler og en personbil. Fremdeles brændte en masse halm, der lå på lofterne. Udover grisene var der for tiden ingen besætning på ejendommen.

Det var ubegribeligt at stuehuset ikke antændtes, men det lykkedes at redde det. Stuehuset var nyopført efter en brand 12-14 år tidligere, og udbygningerne var fornylig moderniserede og i fin stand.

Da hele ejendommen kun var forsikret for 40.000,00 kr. i Østifternes Brandforsikring (heraf det reddede stuehus for halvdelen), led Lorentsen stort tab.

Hvorledes branden er opstået vides ikke, og foreløbig kan kun en kortslutning være årsagen.

Det er tredie gang, der er brand på denne ejendom.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 9. januar 1952. - Odsherred Tidende 16. september 1947.--SOC 1. jun 2017, 22:27 (CEST)