Rørvig havn

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Rørvig havn, Rørvig.
Lodshuset og molen 1906.

Ved havnen lå en lille købmandsforretning, som var ejet af frk. Marie Jensen, men hun overdrog den til en brorsøn, der flyttede forretningen til Toldbodvejens Købmand, Toldbodvej 45.

1956 den 13. maj begyndte den store forlængelse af færgelejet, som skal udvides for 50 tusinde kroner, et arbejde der er overdraget til Nielsen & Storm, Køge, og man begyndte nedramningen af de 90 pæle, der er 8 meter lange, og ca. 35 cm i diameter, og de skal rammes 3 meter ned i bunden. Om vinteren blev der lagt 320 sække cement ned i færgelejet som spunsvæg i stedet for den gamle jernvæg.

1960 den 8. september godkendte finansudvalget salget af Hundested-Rørvig Færgefart til færgeselskabet.

1961 den 29. september startede en modernisering af færgelejet, hvor den ene havnekaj fornyes, og herved vil den gamle promenadebro i den søndre side af færgelejet forsvinde. Den tjener ikke noget praktisk formål mere.

I tidligere tider benyttedes denne bro af passagererne, når de skulle til og fra færgen, men man er for længst gået over til at lade passagererne benytte samme adgang som bilerne, og det vil man blive ved med.

Den nye kaj skal støbes i jernbeton, og arbejdet er overdraget til entreprenørfirmaet Storm og Nielsen, Køge.

Desuden skal broklappen moderniseres og gøres større af hensyn til de stadig større køretøjer, der transporteres med færgerne.

Hævningen og sænkningen af klappen, der hidtil er foregået ved håndkraft, bliver samtidig motoriseret.

Arbejdet forventes at gå rigtig i gang den 15. november 1961.
Færgelejet 1928 da det blev taget i brug.

1980 blev havnen solgt til Nykøbing-Rørvig kommune.


Havnefogeder:

Hans Christian Nielsen var havnefoged fra 1932.

Laur. Nielsen, Rørvig, var havnefoged i 26 år.

Egon Jensen fra 1981.

Bjørn Nordahl Møller fra 1995.

+

Se også: Rørvig færge 1869.

Se også: S/S Isefjorden.

Se også: Dampskibet Turisten.

Se også: Toiletbygningen ved Rørvig havn.

Se også mere historie om havnen her: Rørvig Toldsted.

Se også: Lodsoldermandsgården.
Rørvig Havn i 1940'erne. - Foto: Gunnar Rasmussens Boghandel.

Se også; Færgeekspeditør Peter Hansen, Rørvig.

Se også: Hundested-Rørvig Færgefart.

Rørvig Havn med fiskerihavnen ca.1960 - Fiskerbåde og fisker i gang med at ordne garn. - Lodshuset og Lodsoldermandsgården i baggrunden.
Færgen fra Hundested på vej ind i færgelejet i Rørvig ca. 1960.


Kilde: Odsherred Wiki 2015. - Holbæk Amts Venstreblad 14. maj 1956 og 9. september 1960 og 29. september 1961.--SOC 18. maj 2015, 17:46 (CEST)