Rørvig Husholdningsforening

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Rørvig Husholdningsforening, Rørvig.

Det er en lokal Kreds som hører ind under Odsherreds Husholdningsforening og har sin egen Bestyrelse, som bestaar af 3 Medlemmer, og er valgt paa 2 Aar ad Gange, skiftevis ved hver Generalforsamling 1 eller 2 Bestyrelsesmedlemmer paa Valg.

Således indledes den første ’Medlems & Forhandlingsprotokol for Rørvig Husholdningsforening.

Herefter oplistes de 40 medlemmer som foreningen bestod af i 1934, hvor den første generalforsamling blev afholdt den 21. februar. I protokollen står der videre:


Den første Generalforsamling blev afholdt d. 21. Febr 1934

Regnskabet oplæstes og godkendtes.

Bestyrelsen bestod af
Fru Mathilde Hansen, Nakke
Fru Anna Larsen, Rørvig Cecilie Petersen, Rørvig

Paa Valg var Fru Mathilde Hansen, Cecilie Petersen.

Da Fru Hansen var udtraadt af Foreningen Valgtes Fru Marie Larsen Nakke. Cecilie Petersen genvalgtes som Formand.

Efter Generalforsamlingen var der Foredrag af Fru Sara Petersen Slagelse. Emne: Høravl. Foredraget fulgtes med megen interesse.


Ved generalforsamlingen den 21. februar 1934 var kassebeholdningen 28 kr. og 96 øre ifølge den gammel regnskabsbog, så der må have eksisteret en slags forening eller lignende forud for den første generalforsamling’.

Foreningens protokoller og regnskabsbøger samt bøger med fotos fra foreningens aktiviteter gennem næsten 60 år frem til midt i 1990'serne er afleveret til Odsherred Lokalarkiv, hvor interesserede kan læse og se dem.


Skrevet i 2011 af ses


+ + +


1946 den 23. november afholdtes 20 års stiftelsesfest i Sognegården med godt 100 deltagere.

Formand var fru Marie Nielsen, Rørvig.

Fru Cecilie Petersen fik stor ros for at få foreningen i gang, og hun stillede til at begynde med sit eget køkken til rådighed.


+ + +


Foreningens første formand var Bertha Larsen.

Gennem årene har foreningen haft en lang række skiftende formænd, hvoraf de fleste har siddet i et kortere tidsrum.

Formand på et tidspunkt var Petrine Andersen, Møllegården i Rørvig.

Cecilie Petersen, Strandvang, var formand i 6 år, og samlede mange af de unge piger i sit hjem. Hun var gift med gårdejer Henrik Petersen.

En anden formand er fru Agnes Larsen, gift med gårdejer Peter A. Larsen, Nakke, Rørvig, der i sin forholdsvise lange tid som formand gjorde et stort arbejde.

Formand til 1954 var Karen Jørgensen, der var gift med gartner Jørgen Jørgensen, Toldbodvej, Rørvig.

Indtil 1958 var formanden Mette Nielsen, gården Bystedet.

1958 til 1960 var formanden Lissi Jensen.

1960 til 1962 var formanden Else Jensen, Nakke.

1966 er formanden Ella Juulsgaard, gift med Jørgen Juulsgaard, Nakke.

1971 den 26. april på generalforsamlingen, der blev afholdt i køkkenet på Rørvig Friskole, var formanden fru Signe Kristensen, Nakke.

1972 til 1982 var formanden Eli Hansen, Søndervang, Rørvig.

1982 den 5. april har man på et konstituerende møde valgt Krista Hansen, Rørvig, til ny formand.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 30. april 1958 og 23. april 1960 og 11. april 1962 og 3. marts 1966 og 27. april 1971 og 30. marts og 5. april 1982. - Odsherred Tidende 25. november 1946.--SOC 11. sep 2013, 20:14 (CEST)