Odsherreds Gymnasium

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Odsherreds Gymnasium 1995. - Fotograf: Jens Hjorth Hansen.
Odsherreds Gymnasium, Åstoftevej 34, matr. nr. 6hc, Asnæs by, Asnæs.

Odsherreds Gymnasium blev indviet 6. oktober 1981.


Sådan begyndte det:

I 1978 var der mange rygter i omløb: de handlede om, at søgningen til gymnasierne i Vestsjælland var stærkt stigende, og det pegede på, at Stenhus Gymnasium og hf ville få elevansøgninger til 15 første g-klasser, hvilket lokalemæssigt var helt umuligt at opfylde.
Derfor opstod der et ønske om at oprette et gymnasium i Odsherred, gerne i Asnæs. Men hvor og hvordan? Det skulle jo helst kunne starte i 1979.
Derfor kom der forslag om at indrette et nødgymnasium som eftermiddagsskole på en folkeskole i Asnæs. Der blev søgt om tilladelse i undervisningsministeriet, men daværende undervisningsminister, Dorte Bennedsen, nægtede at give tilladelsen. Daværende uddannelsesordfører for Venstre, Bertel Haarder, mente, at eleverne fra Odsherred bare kunne tage til Høng, hvor der var ledig lokalekapacitet. Det forslag fandt dog ikke opbakning.
I maj-juni 1979 viste Vig Skole stor hjælpsomhed med at muliggøre planerne: skolen havde ledige faglokaler, der kunne lånes, og Vestsjællands Amt bevilgede penge til opstilling af pavillonbygninger ved Vig Skole.
Den 1. juni 1979 blev Jens Leth-Petersen ansat som rektor, i juni mødtes de nyansatte lærere – i alt 12.

I juli udsendte Jens Leth-Petersen et ”nødråb”, der førte til, at tre lokale skoler donerede ”aflagte møbler”, så de første elever også havde noget at sidde på.
13. august 1979 var det første skoledag for 110 elever fordelt på 5 klasser.


Og sådan udviklede gymnasiet sig:

Det ny gymnasium på Åstoftevej 34 i Asnæs blev tegnet af arkitekt Zander Olsen og stod færdigt sommeren 1981. Den første skoledag, 6. august 1981 blev alle tre årgange af elever samlet i de nye bygninger, og den 6. oktober blev skolen officielt indviet.
Rektor J. Leth Petersen indledte talerækken, som bl.a. også talte amtsborgmester H. K. Brinth, folketingsmedlem Birthe Weiss, S, Nykøbing Sjællands borgmester Henry Jacobsen og mange flere.
I en montre afsløredes "Asnæs-manden", der blev foræret af den samlede håndværkerstand. "Asnæs-manden" var blev fundet på gymnasiets fodboldbane, og udgravet af Nationalmuseet.
Der var underholdning af Kildegård Gymnasiums Orkester, Odsherreds Sangkor, og brudstykker af en revy, som skolens elever havde lavet.
De første studenter, i alt 98, blev udklækket i juni 1982.
I 2010 besluttede Odsherred kommune at samle 10. klasserne på to undervisningssteder. De bogligt interesserede elever blev undervist på Odsherreds gymnasium, de håndværksmæssigt interesserede på ”Savklingen” i Asnæs og EUC i Holbæk.
I august 2018 oprettedes to hf-klasser.


Rektorer:

Gymnasiet har haft fire rektorer i de forløbne 40 år: Rektor Jens Leth-Petersen 1979 – 31. december 1993,
Rektor Aksel Goth 1994 – 31. december 2011,
Rektor Marianne Munch Svendsen 2012 – 31. juli 2017,
Rektor Niels-Peter Babalola Andersson 1. august 2017 –,


Udvidelser:

I år 2000 blev der lavet et anneks med 4 undervisningslokaler I forbindelse med A-fløjen. De skulle bruges til Slagelseseminariet, som lavede en filial af pædagoguddannelsen i Asnæs. Efter 4 år blev filialen lukket, og lokalerne overgik til gymnasiet.
I 2007 blev der opdaget udbredt råd og svamp i tilbygningen, som derefter blev nedrevet. I stedet fik skolen bevilling til opførelse af en ny fløj, E-fløjen, der blev indviet i december 2009.


Kunst på gymnasiet:

Fra gymnasiets start har indgangen til gymnasiet været prydet af en høj skulptur af kunstneren Børge Jørgensen. Titlen er ”Syntese over liv 3”, i daglig tale ”Liv”.
Gymnasiet er gennem årene blevet udsmykket med mange kunstværker. En stor del er blevet givet som gaver, dels fra kunstnerne, fra flere årganges studenter og fra lærerne, dels fra kommunerne i Odsherred og fra Vestsjællands Amt. Endvidere har Amtets Kunstfond bevilget midler til indkøb.
I forbindelse med nybyggeriet i 2009 blev der bevilget et stort beløb til indkøb af keramikskulpturer skabt af Tue Poulsen, og til indkøb af en stor gobelin "Solens Landskab" af Marianne Poulsen.
Af de øvrige kunstnere kan nævnes Jørgen Albrechtsen, Birthe Bovin, Mette Møller Bovin, Jørgen Brynjolf, Vuokko Johansen, Birgit Krogh, Charlotte Krogh, Karl Åge Riget, Thomas Bruun.
Tidligere elever har også bidraget, bl.a. Michael Isling, Ayo Krogh, Tao Kitamoto og Joachim Aa. Sørensen.

Fortiden i nutiden:

Ved udgravningen i 1979 fandt håndværkerne et skelet, Asnæs-manden, som i mange år lå i en glaskiste ved hovedindgangen. Det er nu flyttet til E-fløjen.

Asnæs-manden. Privatfoto


Status ved 40 års jubilæet i 2019

Antal lærere: 44
Antal sekretærer: 2
Antal pedeller: 2
Antal rengøringspersonale: 5
Antal kantinemedarbejdere: 2Kilder: Lokalarkivet 2012. - Holbæk Amts Venstreblad 10. oktober 1981.--SOC15. sep 2012, 23:20 (CEST)
Kilder: Odsherreds Gymnasium. Jubilæumsskrift 1979-2004. Red. Aksel Goth og Herluf Forchhammer. Odsherreds gymnasium Årsskrifter 1979-2010. Alf Gørup Theilgaard og Lene Lisberg Hansen: Oversigt over kunst på Odsherreds Gymnasium --NannaB 4. februar 2020, 11.02(CET)