Nakkehagegård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Matrikel nr. 12 a og ae i Nakke, Rørvig, Rørvig sogn.

På et tidspunkt før 1935 var den forpagtet af Rasmus Petersen, Vig.

+

Ejeroplysninger fra Realregister til Skøde- og Panteprotokoller:


Om matr. 12a Nakke.

Indtil 1919 findes kun matr. 12 i Nakke, men netop det år deles det i matriklerne i 12a, 12b, 12d, 12 e, 12 f, 12g.

1855: Hans Mikkelsen får ejendomsskøde på matr. 12

1875: ejendommen overgår til Hans Mikkelsens enke, Karen Jensdatter

1891. ejendommen skiftes til Karen Jensdatters arvinger

1891: udlægsskøde fra arvingerne til Karern Sophie Hansen

1919 ejendommen overgår til Karen Sophie Hansens arvinger, Hans Peter Andersen og enke Ellen Kirstine Nielsen f. Davidsen - og betegnes herefter matr. 12a.

1919: Matr. 12a sælges af arvingerne til Carl frederik Mathias Pedersen

1928: ejendommen sælges til Johannes Rudfeldt

1932 Skøde fra Københavns Amts Nordre skifteret til frk. Sarah Junge på matr. 12a.

1941: Skøde på matr. 12a fra Sarah Junge og G. Rudfeldt til landbrugskandidat, forpagter Peter Nielsen.

1947 den 24. marts har gårdejer, landbrugskandidat P. Nielsen, solgt sin gård til et udstykningskonsortium ved assurandør Chr. Petersen, Jagtborg. Arealet er 51 tdr. land, og det skal være købernes mening at udstykke den lange strandbred til sommerhusbebyggelse.

1954 den 7. maj brændte gården, som var ejet af gårdejer Vagn Hansen og hustru. Stuehuset var netop istandsat, hvor der om sommeren er pensionat. Også møblerne var gået igennem og istandsat. Af maskiner og redskaber blev reddet en enkelt ting.

Der er ikke fundet noget på matrikel 12ae. Selvom der i 1954 er skrevet skøde til Frederikke Nielsen på netop matr. 12a og 12ae.

+

Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, fortæller:

Angående Nakkehagegård så er det sandsynligvis den gård i Nakke, som har været handlet allermest.

Ejerne boede der næsten aldrig selv; men lejede/forpagtede den ud.

Min bedstefar Christoffer Danielsen forpagtede jorden i ret mange år, indtil han døde i 1949.

Min far, Daniel Danielsen, kørte forpagtningensaftalen færdig; men ville ikke fortsætte, da jorden de fleste steder var det bare sand.

Det endte jo også med, at næsten alt areal blev udstykket til sommerhuse.


Kilde: Realregister til Skøde- og Panteprotokoller. - Holbæk Amts Venstreblad 8. maj 1954. - Annie Brydegaard Danielsen, Holbæk, 2016. - Odsherred Tidende 24. marts 1947. - --SOC 13. febr 2019, 14:36 (CET)