Holtets Plads

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Plads i Nykøbing Sjælland.
Holtets Plads 2015. - Foto: SOC.

Den har sit navn fra det gamle ord "holt", som betyder holdested.

Her lå i gammel tid en lille Bøgelund, hvor folk fra landet kunne sætte deres heste og vogne, når de skulle til byen.

Ordet "holtet" betegner altså også en lille lund.

Skulpturen "Nornebrønden" blev i 1943 bestilt hos billedhugger Erik Rahr til markering af byens 500 års købstadsjubilæum, men af forskellige årsager blev det ikke til noget.

En af initiativtagerne til at få gang i borgergaven igen var murermester Laur. Larsen, Nykøbing Sjælland.

1953 den 24. juni blev opsat en "bronze-piltebrønd", med en lille drengebroncefigur, der stod og sprøjtede vand i piltebrønden. Den var lavet af billedhugger Johs. Hansen, Bjergene.

September 1989 blev bronchefiguren "Manneke Pis", der stod og sprøjtede vand, stjålet i nattens mulm og mørke, og det menes at være professionelle folk, der har stået bag "kidnapningen".

1990 den 29. maj så man til alles forbløffelse en kvindeunderkrop opstillet på piltebrønden, og ingen - udover kunstneren selv - har kendskab til hvornår, og hvorfor, men det er nogen der ved hvad de har med at gøre, for det er med vandtilslutning og det hele.

2003 den 11. april er Frederik den syvende tilbage på plads, efter den i slutningen af september 2002 var blevet påkørt af en bil.


På stenen står:

Kong Frederik den syvende grundlovens giver.

Og indrammet i en laurbærkrans det kongelige valgsprog: Folkets kærlighed min styrke.

Mens soklens fod fortæller: Rejst af taknemmelige beboere i Holbæk amts 5.te Valgkreds 1872.


Bemærkninger:

Da man 2003 bragte statuen af Frederik den syvende tilbage på plads, fulgte man med pietet en tradition, nemlig at lægge en forseglet beholder ned i soklens fod, der fortæller om de seneste begivenheder, ligesom man lægger tilbage hvad der lå før.

Da busten blev væltet 2002 fandt man en snustobaksdåse indeholdende mønter fra såvel Frederik den syvende, og Christian den niendes tid, samt en forseglet mælkeflaske med mønter fra 1950-erne.

I 1953 blev Holtets Plads nemlig omlagt, hvorved majestæten blev flyttet nogle meter til sin nuværende plads.

De gamle ting er lagt i en forseglet urne, sammen med et møntsæt fra 2002, og en kort beskrivelse af hvorfor, hvad og af hvem, dette arbejde er udført.

Det er Bent Holmegaard Hansen fra Nykøbing-Rørvig kommune, der sammen med Lars Bo Nielsen fra vej- og parkafdelingen, der har skrevet dokumentet under.

+

Også i oktober 1938 blev Frederik den syvende flyttet et par meter og det bragte Holbæk Amts Venstreblad en notits om den 4. oktober 1938:

Hvad Frederik den VII gemte.

En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen.

I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing. Flytningen, der foretages af Entreprenør Jens Nielsen, drejer sig kun om et Par Meter, men er desuagtet besværlig nok, da Busten med sin Kampestenssokkel er solidt forbunden med et stærkt Cementfundament. Man har i flere Dage arbejdet med Mejsel og Nedstryger for at faa frigjort Kolossen.

Under Arbejdet har man fundet en kuriøs Genstand, der var indmuret i Sokkelen, nemlig en forniklet Snusdaase, der dog ikke indeholdt Tobak, men derimod seks Enskillinger. Mindesmærkets Fædre har formentlig ikke kunnet bringe over deres Hjerte, at Frederik Folkekær skulde staa her i sin Ensomhed uden at have en Nødskilling i Behold.


Se også: Mindestenen på Holtets Plads.

Se også: Piltebrønden på Holtets Plads.


Holtets plads ca. 1910 med busten af Frederik den syvendes statue i baggrunden. – Fotograf: Ukendt.
Postkort af Holtets Plads. - Niels H. Nielsen, Allerød.

+

Kilde: Gade- og vejnavnes oprindelse i Nykøbing og Rørvig, af Ole Skaarup, 1989. - Aviserne 29. maj 1990. - Holbæk Amts Venstreblad 29. juni 1960.--SOC 3. mar 2015, 12:40 (CET)