Henry Jensens gård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Boelsmand Henry Jensens gård, Øster Højby, Højby Sj. matr. nr. 17g, x.

Henry Jensen er født i Nr. Asmindrup 21. januar 1905.

Han er gift med Marie Charlotte Jensen født 6. september 1900 i Svinninge.

Han overtog ejendommen 1932.

Ejendommen er udstykket fra matr. nr. 17e i 1846, og stuehuset står endnu fra den tid. de øvrige bygninger er opført senere.

Arealet er på 18 tdr. land.

Besætningen er på 2 heste, 9 køer og 3 ungkreaturer samt 12 svin.

Henry Jensen har plantet læbælte og frugttræer, samt ca. 5000 stk. grantræer.

Han er i bestyrelsen for Højby Brugsforening og for Tærskeselskabet.