Havegården

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Havegården, Lumsås, Odsherred.

Eller blot "Havegård".

På et tidspunkt var bestyreren Niels Peter Jensen, Ebbeløkke.

På et tidspunkt var bestyreren Jens Laurits Jensen.

+

På et tidspunkt var gården ejet af Kristoffer Petersen, Lumsås.

+

1947 ejedes gården af den 80-årige Vilh. Hansen, der kun havde haft gården nogle få år.
Han er født 3. december 1871 i Bognæs. Han havde i en årrække en gård på Femø, men købte Havegården 1945, og trods sin høje alder driver han den selv.

1947 den 11. februar ved 17.30-tiden nedbrændte Havegårdens tre udlænger.

Det lykkedes at redde stuehuset, 4 heste og nogle få køer, men resten af besætningen, ca. 15 køer og kvier, samt nogle svin og 150-200 tdr. sæd, brændte.

Brandsprøjterne fra Nykøbing lagde slanger ud til en mose, mens Vig Brandvæsen tog vand fra gadekæret, og begge steder måtte man først hugge hul i en meters tykkelse is i den bidende kulde.

Vindretningen var nogenlunde heldig for stuehusets vedkommende, men gnisterne føg så stærkt, at da vinden drejede føg de ind over Lumsås bys huse og gårde, så Vig Brandvæsen måtte sprøjte vand på de mest truede for at holde ilden borte.

+

1957 var ejeren Poul Christiansen, der har haft den nogle år, og som 1. april blev udnævnt til sognefoged efter Niels Jensen, Lumsås.

Han kom fra Hallebyore.


Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 29. marts 1957. - Odsherred Tidende 2. december 1946 og 12. februar 1947.--SOC 6. mar 2016, 22:38 (CET)