Højby Sogns Spare- og Lånekasse

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Højby Sparekasse ca. 1960.
På billedet ses ejendommen mens Højby Sparekasse stadig havde til huse der.
Højby Sogns Spare- og Lånekasse, Højby Hovedgade 39, Højby, Odsherred.

Stiftet 27. november 1884.


Formand 1915 til juli 1919 på generalforsamlingen var landsarkivar Frode Gribsvad. Bestyrelsen konstituerer sig senere.

Formand på et tidspunkt var gårdejer Hans Christian Hansen.

1939 blev K. Holst sparekassedirektør.

1957 den 22. august er valgt den hidtidige formand og kasserer, sognefoged Niels Nicolaisen, til leder af sparekassen.

Han afløser afdøde sparekassedirektør Karl Laurits Henrik Holst. Frk. Sigrid Holst boede i sparekassens lejlighed til 1. april 1958.

1957 den 22. august 1957 valgtes derefter gårdejer Karl Olsen, Gudmindrup, til næstformand, gårdejer Harald Nielsen, Langebjerg, og til kasserer husejer Chr. Larsen, Højby.


"Det stod i" Holbæk Amts Venstreblad 19. juli 1969. - Holbæk Amts Venstreblad 22. august 1957 og 28. november 1959.--SOC 17. okt 2013, 14:03 (CEST)