Højby Mølle

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Den gamle stubmølle til højre på billedet blev i 1905 erstattet af en hollandsk mølle fra Bispebjerg ved København. Denne ses til venstre og begge møller arbejdede samtidig en kort tid, hvor efter stubmøllen blev revet ned. - Fotograf: Ukendt.
Højby Mølle, Strandvej 2, matr. nr. 10ci, Højby by, Odsherred.

Højby Mølle var oprindelig en stubmølle.

I 1905 blev Bispebjerg hollandske vindmølle flyttet til Højby - og begge møller arbejdede samtidig en kort tid, hvorefer stubmøllen blev revet ned.

Den hollandske vindmølle brændte i 1922, hvorefter der blev bygget en mindre hollandsk vindmølle - som imidlertid også brændte 3. juni 1924.

I 1926 byggede Martin Nielsen, så en motormølle på stedet.

Mølleejere:

1902-1921 Hans Jensen, Højby Mølle og Bageri.

1921-1925 Julius Nicolajsen.

1925-1926 Peder Larsen.

1926-???? Martin Nielsen, Højby.

Se også: Møllegården i Højby.

Se også: Højby, Lyngvejen 16.

Kilde: Danske Møller af Niels Meyn. Erhvervsforlaget, 1934.


Da Højby Mølle brændte!

I nat ved ca. 12-tiden nedbrændte Højby mølle. Ilden opdagedes af tømrer Johan Petersen m.fl., der var på vej hjem efter et besøg. Inden der nåede folk hen til møllen, var den allerede så omspændt af luer, at den ikke var til at redde. Møller Larsen blev. vækket af de første, der kom til brandstedet. Han havde forladt møllen ved B-tiden, og alt var da i bedste orden.

Da møllevingerne faldt, antændte gnisterne gårdejer. Severin Sørensens stuebygning, som ligger ca. 350 alen fra møllen, og der var godt ild i bygningerne, da Severin Sørensens hustru blev vækket. Ved ihærdigt arbejde lykkedes det det energiske mandskab at få bugt med ilden.

Var det ikke lykkedes at redde stuelængen, havde hele Højby sandsynligvis været en stor askehob i dag, idet vinden bar lige på. Severin Sørensens møbler blev slæbt ud i gården, og blev meget ramponeret, og han vil lide tab ved branden. Det er godt to år siden Højby mølle brændte sidst, og den gang var Severin Sørensens gård ligeledes stærkt truet.

Ingen ved, hvorledes ilden er opstået,• hvilket ligeledes var tilfældet sidste gang, møllen brændte.

Politiassistent Nielsen og fuldmægtig Bisgård, Nykøbing Sjælland, ankom til brandstedet en halv time efter, at branden opdagedes, og statspolitiet og politimesteren fra Holbæk indfandt sig på brandstedet en time efter ildens opkomst, og optog straks forhør, der ikke bragte noget positivt resultat.

En del af passagererne med nattoget fra Holbæk havde lagt mærke til, at møllen var stærkt oplyst, da toget kørte ind til Højby.

Møllen var assureret for 30.200 kr. Der brændte ca. 40 sække sæd, som ikke var assureret. Motoren, som var i et lille hus ved siden af møllen, tog ikke nogen skade.

Brandmandskabet og sprøjten arbejdede glimrende; havde det ikke fungeret så godt, var der sket en stor katastrofe.

Det er den sjette møllebrand i Odsherred i løbet af de sidste tre år. Det forekommer mange noget mystisk, at møllerne er så hjemsøgte af ildebrande, men måske løses gåden en gang.

Kilde: Odsherreds Tidende, den 3. juni 1924.--SOC 29. jan 2013, 13:06 (CET)

+

14. august 1924 - Smuk belønning.

Dyrlæge, branddirektør Ousen, Vig, har som repræsentant for Landbygningernes Brandforsikring overrakt tømrer Johan Petersen, cyklehandler Carl Jensen og skræder Viggo Jensen, alle af Højby, hver et etui, indeholdende 3 sølvspiseskeer med inskription.

En lignende belønning har murer Anton Petersen, Jyderup, forhen Højby, modtaget. De nævnte har ved Højby mølles brand i marts 1922 og juni 1924 præsteret et energisk slukningsarbejde ved gårdejer Severin Sørens gård i Højby, der ved begge brande var antændt.

Endvidere har brandforsikringsselskabet sendt de pågældende en takkeskrivelse. Syerske Agnes Jensen, Højby, har ligeledes modtaget en takkeskrivelse fra selskabet, fordi hun så hurtigt fik folk alarmeret ved den sidste brand.

Kilde: Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 4 – 1994.--SOC 29. jan 2013, 13:06 (CET)