Højby Hovedgade 75

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Højby Hovedgade 75, matr. nr. 59, Højby By, Odsherred.

Fritliggende vinkelanlæg med et 11 fag langt og 5,3 m bredt gadehus, og en fem fag lang, 4,6 m bred sidelænge i vest. Længerne er opført i bindingsværk med opskalkede heltage tækket med strå. Indrettet med en beboelse i dele af længerne, resten er ubenyttet.

Anlæggets gårdsplads er brolagt med pigsten, og østskel og vestskel er markeret af delvis bevarede stendiger. Langs østskel er en gangsti bevaret, der førte Rytterskolens børn fra Hovedgaden til skolens gymnastikplads på den nuværende matr. nr. 11b.

Af de to længer er gadelængen opført først, oprindelig otte fag lang, men de tre søndre fag er nedrevet omkring 1970. Gadehuset er et af de tidligste selvejerhuse, og hører muligvis under præsteembedet. Er dette tilfældet, er huset sandsynligvis et af de to gadehuse, der nævnes af pastor Hans Nielsen Nyegaard, under hans embedsperiode mellem 1724 og 1748.

Gadelængens indretning i 1865, hvor slagter Anders Nielsen har istandsat og nyindrettet bygningerne, har dog næppe været i pastor Nyegaards ånd, idet længens fire østre fag var krostue. De øvrige fag var indrettet med et fag til skorsten og indgang, tre fag til to stuer, og tre fag til en stue, en skorsten og et køkken. Sidelængen var indrettet med vognport, svinestald og slagtehus i de tre, nu nedrevne fag. I de nuværende to søndre fag ko- og hestestald, og de tre øvrige, foderlo med kælder under, køkken og spisekammer.

Taget har udhæng på skalke i langsider, og i gavle afsluttet med vindskeder, tækket med strå og mønning dækket med halm, fastholdt af trådnet. I gadelængens rygning en pudset, hvidkalket skorstenspibe med sokkel.

Indvendig er flere velbevarede interiører, bl.a. gode bræddelofter over profilerede bjælker, tegl- og pigstensgulve, originale revle og fyldningsdøre med gode profiler og beslag, og i vestlængen en kælder og en åben skorsten med aftræk under taget. Skorstenen er rimeligvis til rygning af kød, og kælderen til kølig opbevaring af samme, og er kommet til længen 1865, hvor slagter Anders Nielsen istandsatte huset.


Bemærkninger:

Senere fra 1890'erne var her også uldstrikkeri v. Søren Christian Bertelsen.

1932 blev der byggede om, og så åbnede Johs. Nicolaisens Manufakturhandel i ejendommen, men han flyttede straks til et andet sted.

Kildehenvisning: Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987.--SOC 15. maj 2012, 00:21 (CEST)