Forskel mellem versioner af "Højby Forsamlingshus"

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
m
m (Forsamlingshusets historie:)
Linje 30: Linje 30:
  
 
Gdr. Jakob Hansen, [[Højby]], var villig til at overlade foreningen byggeplads på sin jord på betingelse af, at forsamlingshuset ikke blev benyttet til beboelse og at der ikke blev udsalg eller udskænkning af spirituøse drikke, så længe den nærmeste nabo eller hans mulige enke beboede deres ejendom. Jorden kunne fås til købs eller leje. Huset skulle være 30 alen langt og 16 alen bredt, udvendigt mål, (ca. 18.75 x 10 m), og det skulle stå færdigt senest 1. august 1890.
 
Gdr. Jakob Hansen, [[Højby]], var villig til at overlade foreningen byggeplads på sin jord på betingelse af, at forsamlingshuset ikke blev benyttet til beboelse og at der ikke blev udsalg eller udskænkning af spirituøse drikke, så længe den nærmeste nabo eller hans mulige enke beboede deres ejendom. Jorden kunne fås til købs eller leje. Huset skulle være 30 alen langt og 16 alen bredt, udvendigt mål, (ca. 18.75 x 10 m), og det skulle stå færdigt senest 1. august 1890.
[[Fil:Højby Gymnaster 1910.jpg|300px|thumb|right|Højby Gymnastikforenings herrehold foran Højby Forsamlingshus ca. 1910. – Fotograf ukendt.]]
+
[[Fil:Højby Gymnaster 1910.jpg|400px|thumb|right|Højby Gymnastikforenings herrehold foran Højby Forsamlingshus ca. 1910. – Fotograf ukendt.]]
  
 
Der valgtes et byggeudvalg, som skulle sørge for at materialerne var på byggepladsen, efterhånden som der var brug for dem, så arbejdet ikke skulle standse; ligeledes var det udvalgets pligt at skaffe kampesten, mursand, skærver, grus og vand.
 
Der valgtes et byggeudvalg, som skulle sørge for at materialerne var på byggepladsen, efterhånden som der var brug for dem, så arbejdet ikke skulle standse; ligeledes var det udvalgets pligt at skaffe kampesten, mursand, skærver, grus og vand.

Versionen fra 12. jan 2017, 20:07

Højby Forsamlingshus - bag folkedansere fra Højby Ungdomsforening, 1917
Højby Forsamlingshus, Højby, Odsherred.

Det blev bygget 1890 som øvelseshus, og samme år blev Forsamlingshuset taget i brug.

Værtspar i en del år var tømrer Peter og Kristine Petersen, Højby.

Forsamlingshuset blev afhændet ved salg i 1937 ifølge forsamlingshusets forhandlingsprotokol 1890-1937, som opbevares på Odsherred Kulturhistoriske Museum.

Forsamlingshuset lå på Strandvej 12 (matr.nr. 9e, Højby By), på vej mod Gudmindrup.


Kilde: Forsamlingshuse i Odsherred af Kurt Sørensen, forlaget Klæbel 1982. og Højby By og Jorder af Jørgen Ganshorn, 1987 og oplysninger fra Odsherred Kulturhistoriske Museum.--SOC 4. okt 2011, 21:54 (CEST)


+Forsamlingshusets historie:

En kreds af beboere i Højby sogn arbejdede omkring år1890 for at få opført et nyt forsamlingshus i sognet. Huset skulle placeres nær ved Højby.

Den 23. februar 1890 samledes disse mennesker for at holde konstituerende møde. Det vedtoges at danne en forening, som fik navnet "Højby Øvelses- og Forsamlingshus".

Foreningens formål var "At tilvejebringe et nyt øvelses og forsamlingshus i Højby sogn og at benytte dette hus til det ved navnet antydede brug, altså til afholdelse af forsamlinger, møder, -afholdt af private eller foreninger-, sammenkomster, fester, til legemsøvelser og lignende". Tilvejebringelsen af de fornødne midler skulle ske dels ved andelstegning, dels ved optagelse af lån.

Til foreningens bestyrelse valgtes: Parcelist Henrik Christoffersen, Stenstrup, ungkarl Mads Peter Madsen, Gudmindrup Lyng, gårdbestyrer Henrik Pedersen, Stenstrup, snedker Oluf Pedersen, Højby, gårdejer Peder Pedersen, Tengslemark, skomager Andreas Sørensen, Gudmindrup, gårdejer Mads Sørensen, Stårup. 57 mødedeltagere tegnede straks aktier.

Gdr. Jakob Hansen, Højby, var villig til at overlade foreningen byggeplads på sin jord på betingelse af, at forsamlingshuset ikke blev benyttet til beboelse og at der ikke blev udsalg eller udskænkning af spirituøse drikke, så længe den nærmeste nabo eller hans mulige enke beboede deres ejendom. Jorden kunne fås til købs eller leje. Huset skulle være 30 alen langt og 16 alen bredt, udvendigt mål, (ca. 18.75 x 10 m), og det skulle stå færdigt senest 1. august 1890.

Højby Gymnastikforenings herrehold foran Højby Forsamlingshus ca. 1910. – Fotograf ukendt.

Der valgtes et byggeudvalg, som skulle sørge for at materialerne var på byggepladsen, efterhånden som der var brug for dem, så arbejdet ikke skulle standse; ligeledes var det udvalgets pligt at skaffe kampesten, mursand, skærver, grus og vand.

Det nye forsamlingshus stod fuldt færdig til tiden, og i september holdtes der indvielsesfest hvor kredsens folketingsmand, Korsgård, København og højskoleforstander Begtrup var indbudt som talere.

Højby Skytteforening satte de nødvendige gymnastikredskaber ind, så huset var klar til brug. Den 19. oktober holdtes en stor gymnastikfest i forsamlingshuset, hvor gymnaster fra hele Odsherred var indbudt. Omkring l. november startede gymnastikken for både børn og voksne. Højby Skytteforening havde - som hidtil - også gymnastik i Stenstrup Forsamlingshus.

At der også foregik mange andre ting i forsamlingshuset kan læses i den gamle protokol. Bl.a.: 1890 - Kamilla Petersen, Højby fik tilladelse til at holde søndagsskole for børn hver søndag fra kl. 10-11½.

1891 - Der afholdtes grundlovsfest med to talere og høstfest, hvor to folketingsmænd blev indbudt.

1892 - Havebrugskonsulent Clausen, Nykøbing Sjælland opfordres til at holde foredrag. - Grundtvigs billede ophænges i salen og redaktør Peder Kristensen Toksvig taler ved den lejlighed om Grundtvig som politiker. - Det besluttes at opføre en staldbygning med plads til 12 par heste.

1893 - Det besluttes at overlade huset uden betaling til Kr. Nielsen, Svinninge til et afholdsmøde, - at afholde bal for ældre folk, og at afholde maskerade med dans, og aftenen skal begynde med oplæsning.

En mand fra Kongeparten fik tilladelse til at benytte stalden til at huse nogle svin en enkelt nat nogle gange i løbet af vinteren, når han samlede svin, som han kørte til Holbæk Slagteri mod at han stængede disse forsvarligt inde i et par båse og at de ikke anretter nogen skade.

1895 - Husflidsforeningen afholdt udstilling i huset mod en betaling af 5 kr.

Der fastsattes takster for benyttelse af forsamlingshuset: Til baller betaler Tyendeforeningen 8 kr., Ungdomsforeningen 12 kr. og Skytteforeningen fra 12-25 kr. Arbejderforeningen betaler la kr. årligt for sine generalforsamlinger, møder og 2 baller. Kvindeforeningen for juletræ og møder 6 kr. årlig.

1897 - Der må åbenbart have været en voldsom blodgangsepidemi (dysenteri) i sognet, så forsamlingshuset har været anvendt som epidemihospital. Bestyrelsen har sendt følgende opgørelse til sundhedskommissionen.

Leje af huset for dets benyttelse som hospital fra d. 7/9 -11/12 1897 = 288 kr. - Leje af staldbygningen = 25 kr. - Erstatning for maling af murværket som er ødelagt ved desinfektionen70 kr. - Erstatning for nogle borde og stole som er ødelagt ved desinfektionen 30 kr. - Opstilling af forskellige redskaber, som er nedbrudt ved desinfektionen 10 kr. - Erstatning for 2 sadelpuder, der brændte ved desinfektionen 25 kr. - Beskadigelse af haven 10 kr. - Tilsammen 448 Kr.

1897 – Den mand, der passer stalden, må ikke sætte sig i drikkelag eller vise sig beruset, så længe der er heste i stalden.

1898 - Det besluttes at opvarme den lille sal til møder, hvis det forlanges, mod en godtgørelse af 50 øre som vederlag til Peter Frederiksen, som så leverer det fornødne ildebrændsel.

1902 - Det vedtoges at opføre en tilbygning samt lade grave en brønd, hvis tilstrækkelige midler kan fås.

1903 - Dramatisk Forening tilbød at lægge gulv i kælderen på den betingelse, at foreningen må benytte denne uden vederlag, når den selv sørger for belysning og rengøring.

1906 - Det besluttes at købe grunden og opføre en beboelseslejlighed.

1907 – Det besluttedes at udleje beboelseslejligheden 1. nov. 1907 - 1.nov. 1908 for en sum af 120 kr. Lejeren forpligter sig til at holde forsamlingshuset rent samt sørge for kalkning og spækning.

1908 – Det besluttedes at lægge cementgulv i kælderen og indrette baderum der.

1913 - Det besluttedes at lade indlægge elektricitet med strøm fra højspændingsværket i Svinninge - når det kommer til sognet.

1914 – Det besluttedes at tegne 12 lamper som foreløbig tegning og siden tage endelig bestemmelse både om antal lamper og disses lysstyrke. - Bestyrelsen holdt møde i anledning af, at stormen dagen før havde forvoldt stor skade på beboelseshuset. Den vestre gavl var væltet, og taget var blæst af. - Det besluttedes enstemmigt at opføre det af noget bedre materiale end det gamle.

1922 – Skytteforeningen besluttede at flytte gymnastikken fra forsamlingshuset til Højby Afholdshotel fra 1. november 1922. Gymnastikken fortsætter som hidtil i Stenstrup Forsamlingshus, men selvom gymnastikken var ophørt, skete der stadig mange ting i forsamlingshuset. Høiby Husflidsforening holdt vinterkurser og udstilling. Afholdsforeningen holdt møder med foredrag, lysbilleder og sanglege. Højby Selskabelige Forening holdt maskerade og fester. Der blev holdt andespil, basarer, juletræ og kommunale møder, og et par vintre i 30'erne holdt Højby Husholdningsforening kursus for unge piger en eftermiddag om ugen fra november til april.

Tømrersvend Peter Petersen, Højby var vært fra 1922 til 1935. Hans kone bagte meget til arrangementerne fortæller deres datter - store gærkringler med æbler o.a. De handlede mest i Gudmindrup Brugsforening, men det skete også, at de fik margarine i store bøtter fra Asnæs Margarinefabrik.

Men efterhånden var der vel ikke så meget brug for forsamlingshuset, så i 1935 besluttede man at sælge det.

Gdr. Anders Jakobsen, Højby købte det for 2.500 kr.

Af overskuddet ved salget fik aktionærer over 70 år udbetalt hver 10 kr. - resten skænkedes til Højby Sygeplejeforening.


Kilde: Trundholm Lokalhistorisk Forenings blad nr. 3 - 1997.--SOC 5. feb 2013, 19:43 (CET)