Højby, Bag kirken 5

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Højby, bag kirken 5, matr. nr. 1a, Højby by, Odsherred.

Et mindre gårdanlæg bestående af en fritliggende bolig og en vinkeltbygget avlsbygning, beliggende nord for Højby kirke, tæt ved kirkediget til erstatning for den gamle Højby Præstegård.

Langs kirkediget en længe til kapel og kirkegårdskontor, der i det samlede anlæg opleves som en fjerde længe. Vest for anlægget er en allè med stendige til Højby sø, og øst for anlægget et stendige mod kirkegårdsjorden.

Hele anlægget er opført i grundmur, stuehuset ca. 7x9 m, og med let opkalket heltag. Tilbygget bislag mod øst og toiletbygning ved nordgavl, begge grundmurede og med halvtag. Det vinkelbyggede avlsanlæg består af en fjorten fag lang nordlænge, og en otte fag lang østlænge, begge med heltag. Sydlængen langs kirkediget er ca. 6x18 m, opført i blank mur, gule sten, og med lavt rejst sadeltag med røde tegl.

Gårdanlægget som helhed hører under Højby kirke, og beliggende hvor Højby Præstegård lå.

Den gamle præstegård blev nedrevet 1900. Man har dog næppe nedrevet sydlængen i det firfløjede gårdanlæg, da der på samme sted, langs kirkediget, frem til 1930 lå en vognlade i bindingsværk på godt en snes fag.

Den nuværende sydlænge med kapel og kirkegårdskontor er opført 1968 på samme sted som den gamle vognlade.

Beboelseshuset og nordre avlsbygning er opført umiddelbart efter år 1900, mens østre avlslænge er tilbygget senere.

Stuehuset er opført i gule sten, der står pudset og gulkalket over en støbt, udkraget sokkel, der er sortmalet. Mod tag er langsiderne afsluttet med en aftrappet gesims, der er hvidkalket.

Over nordgavlen en grundmuret tilbygning på et fag, med halvtag, indrettet med bad/toilet.

Avlsbygningerne er opført i cementsten, der er pudset og hvidkalket over en støbt og udkraget sokkel, der er sortmalet. Mod tag er langsiderne afsluttet med aftrappede gesimser.


Kildehenvisning: Højby by og jorder udgivet af Trundholm kommune og Planstyrelsen 1987.--SOC 25. apr 2012, 16:58 (CEST)