Gundestrup Mølle

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning
Gundestrup Møllegård 1938.
Holbækvej 63, Gundestrup, matr. nr. 9b, Gundestrup by, Grevinge sogn.
Gundestrup Mølle og Møllegård, matr. nr. 9b, 9d, 9g, Holbækvej 63, Gundestrup, Grevinge sogn, areal 7,9 ha.

Gundestrup Mølle var oprindelig en Vandmølle beliggende på Roylegård, og er bygget i 1859 af Møller Claus Andersen. Den blev nedlagt i 1881, og erstattet af den eksisterende mølle, der er af typen "Hollænder". Ved vejen foran møllen var placeret en brovægt.

Møllen har hele tiden været i samme families eje.

Parcellen er udstykket fra Roylegård 1880 til en søn af Klaus Andersen.

Gundestrup Mølle blev da opført 1882 af Peder Klausen.

Han er født 1854, som søn af Niels Andersen.

Han blev gift med Marie, der er født 1854 i Tolsager. Marie Klausen er ud af en af sognets gamle slægter.

Peder Klausen døde 1910.

Datteren Augusta Hansen blev gift med karetmager Laur. Hansen, Grevinge.

+

Møllen og gårdens historie:

Den første møller var Peder Klausen, født 1854. Han døde ved en kørselsulykke 1910.

1910 overtog sønnen, Viggo Klausen, død 1966, møllen. Han var gift med Anni.

Sønnen, som fik møllen 1934, og hvis fulde navn var Klaus Viggo Klausen, er født 4. juni 1887 på Gundestrup Møllegård. Han aftjente sin værnepligt ved 27. batl. 1910.

Han lærte mølleriet af sin far, og arbejdede rundt omkring et par år, til han overtog møllen.

Hustruen er fra Flensborg, og har gået på handelsskole der.

1940 købte Klaus Viggo Klausen en af de nedlagte vindmøller på Audebo Pumpestation, som opstilledes ved siden af den hollandske mølle, som fik afmonteret vingerne.

Denne mølle blev derefter drivkraften til mølleriet i den hollandske vindmølle.

1960 blev mølleriet nedlagt.

1981 salg af vindmøllen fra Audebo.

1950 var oprettet en Lucernemelsfabrik, som fungerede indtil ca. 1960.

I forbindelse med møllens opførelse oprettedes et bageri, som blev nedlagt 1899.

Fra 1940 til 1945 blev der skåret hakkelse af tækkerør, som blev solgt til tørvefabrikanterne på Åmosen.

1966 til 1986 var ejeren Anni Klausen.

1986 overtog Erik Benjaminsen gift med Rita.

Gundestrup Mølle og Gundestrup Møllegård, matr. nr. 9g og 9b, Holbækvej 63, Gundestrup by, Grevinge sogn år 1882. – Fotograf: Ukendt.


Kilde: Danske Møller af Niels Meyn. Erhvervsforlaget, 1934. - Møllebygninger i Danmark udg. af Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. - Grevinge Sogn, III bog, samlet af Anders Andersen. - Huse, Gårde og Godtfolk i Grevinge sogn af Gustav Jensen. - Holbæk Amts Venstreblad 29. maj 1962. - Odsherred Tidende 8. april 1948.--SOC 3. mar 2012, 10:11 (CET)