Gammelgård

Fra odswiki
Skift til: navigering, søgning

Gammelgård, Stårup, Nykøbing Sjælland, matr. nr. 2a, 2c.

Gården var ejet af Mathilde og Carl Nielsen der overtog gården ved sit giftemål efter sin far, der nogle år forinden havde mageskiftet sig til gården..

Mathilde Nielsen er født 13. februar 1877 på Bornholm.

1944 overlod han gården til sønnen.

Carl Nielsen døde 1946.

Udover nedennævnte søn er i ægteskabet tre døtre, bl.a. børnehavelærerinde Elna Nielsen, der blev formand for V.U.

+

Gården blev overtaget af sønnen Poul Schou Nielsen, der er født på gården, 1. maj 1945.

Han er gift med Anna Schou Nielsen, født 18. september 1919, som datter af daværende statsminister Knud Kristensen, og hun havde sin opvækst på Biviumgård i Humlebæk.

Anna Schou Jensen var i en årrække en meget benyttet husholdningslærerinde.

+

Arealet er på 47 tdr. land.

Der holdes 2 spand heste, 2 à 3 plage af belgisk race, ca. 30 kreaturer samt lidt svin. Der findes stambog på besætningen siden 1890, og flere dyr er præmierede.

Stuehus og lade er opført 1870, kostalden 1911, og hestestalden 1921. Samtidig blev de øvrige bygninger omforandret.

+

Poul Schou Nielsen var på Vallekilde Folkehøjskole 1931-32, og på Sydsjællands Landbrugsskole 1936-37.

Gården har tilhørt slægten siden 1891.

Poul Schou Nielsen døde 1970.

Forinden havde de dog solgt gården, og bygget et hus ved Syvhøjene, Gammelgårdsvej 15 i Stårup.

1967 fik Anna Schou Nielsen stillingen som økonoma ved De Gamles Hjem (Præstevænget) i Nykøbing Sjælland.

I ægteskabet er 3 børn, hvoraf de 2 døtre er henholdsvis laborant og børnehavelærerinde, og bor i København, mens sønnen er i ØK, og sejler som elektriker.

+

Gården blev overtaget af Poul G. Nielsen, der er født 17. april 1908.


Kilde: Holbæk amt udg. af Dansk Kulturhistorisk Forlag 1947. - Holbæk Amts Venstreblad 11. februar 1952 og 10. april 1958 og 12. september 1979. - Odsherred Tidende 10. januar 1945 og 12. februar 1947.--SOC 30. nov 2011, 09:39 (CET)